Torg og gatehandel

Torget i Kristiansund ligger på Rådhusplassen. Det er seks faste torgplasser og mulighet for dagplass når det er ledig.  

Det er for tiden ikke ledige faste torgplasser. Rådhusplassen er under ombygging.

 

Priser 2017

Fast torgplass 6733,-
30 kvm per dag 159,-
15 kvm per dag 97,-