Lekeplasser

Her finner du informasjon om lekeplasser i Kristiansund kommune.

Parkavdeling har ansvaret for de følgende lekeplassene;

 1. Thomas Aasgaards gate
 2. Flakaveien
 3. Bremsnesveien
 4. Nerlandsdalen
 5. Fløyaterrase
 6. Langveien “Løkka”
 7. P.Roserntræders gate      “Vanndamman”
 8. Skonnertgata
 9. Vuggaveien
 10. Hagbart Brinchmans vei
 11. Blinken
 12. Rekesvingen
 13. Garnveien
 14. Notveien
 15. Martaumen
 16. Fredericiaveien
 17. Brekkaberget
 18. Horisonten
 19. Hegeberget
 20. Huldrestien
 21. Gomaenga
 22. Storenggata
 23. Dalegata
 24. Bjørneparken
 25. Kvernberggata
 26. Gange Rolvs gate
 27. Omagata I
 28. Omagata II
 29. Veidestien
 30. Buesvingen
 31. Fangstveien
 32. Slyngeveien I
 33. Slyngeveien II
 34. Amundbergan I
 35. Amundbergan II
 36. Spydodden
 37. Hvitlyngen
 38. Solduggsvingen
 39. Bjørnemosen
 40. Skogstjerna
 41. Jonsokkolen
 42. Myrullveien
 43. Torvplassen
 44. Myrullveien
 45. Tiriltunga
 46. Bergknappen
 47. Kantarellen I
 48. Kantarellen II
 49. Smørhatten
 50. Smørsoppen
 51. Kårstuveien
 52. Vårstien
 53. Eaholmsveien I
 54. Eaholmsveien II
 55. Einerskaret I
 56. Einerskaret II

Skal du ha informasjon om parker i Krisitiansund?