Sykkelprosjekter

Visjonen i sykkelstrategien er at Kristiansund skal bli en sykkelby for alle. Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobber vi systematisk med å gjøre Kristiansund til en tryggere by å sykle i.

Om Prosjekt sykkelby

Sykkelprosjektets ansvarsområde er å sørge for at tiltakene i Kristiansunds sykkelstrategi (Hovednett for sykkel 2014 – 2024) gjennomføres.

 

Sykkelprosjektet ble etablert i 2017, og er organisert under planavdelingen ved enhet for kommunalteknikk. Sykkelsatsingen gjennomføres ved at forslag til prioritering av tiltak utarbeides av en faggruppe bestående av syklende og ikke syklende administrasjon og politikere. Foreslått prioritering besluttes av Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester.

Ansvarsområder

  • Nye sykkelveiprosjekter
  • Oppgradering av eksisterende sykkeltraseer
  • Sykkelparkering ved store knutepunkter
  • Sørvisstasjoner og pumper
  • Strategi og plan
  • Kommunikasjon og kampanjer
  • Medvirkning og publikumskontakt

 

Tilbud og tjenester

Kart over sykkelveinettet

Rapporter og dokumenter

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund