Sykkelprosjekter

Visjonen i sykkelstrategien er at Kristiansund skal bli en sykkelby for alle. Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobber vi systematisk med å gjøre Kristiansund til en tryggere by å sykle i.

Om Prosjekt sykkelby

Sykkelprosjektets ansvarsområde er å sørge for at tiltakene i Kristiansunds sykkelstrategi (Hovednett for sykkel 2014 – 2024) gjennomføres.

 

Sykkelprosjektet ble etablert i 2017, og er organisert under planavdelingen ved enhet for kommunalteknikk. Per mai 2017 består sykkelsatsingen av én prosjektleder med en referansegruppe av både politikere og administrasjon.

Ansvarsområder

  • Nye sykkelveiprosjekter
  • Oppgradering av eksisterende sykkeltraseer
  • Sykkelparkering ved store knutepunkter
  • Sørvisstasjoner og pumper
  • Strategi og plan
  • Kommunikasjon og kampanjer
  • Medvirkning og publikumskontakt

 

Tilbud og tjenester

Kart over sykkelveinettet – med pumper, tellere, tilrettelegging, parkering og vinterdrift for sykkel

Leder sykkelbyprosjektet

Maren Alvheim

E-post: maren.alvheim@kristiansund.kommune.no

Telefon: 71514218

Mobil: 40415121

Rapporter og dokumenter

Satsingsområder og prosjekter

Lenker

  • Sykkelprosjektet på Facebook(ekstern lenke)

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund