Sykkelteller

Vi har en sykkelteller i Kristiansund, her finner du informasjon om den. Sykkeltelleren er ut av drift midlertidig.

Hva er sykkelteller?

En ca to meter høy søyle som står ved siden av sykkeltraseen på Nordsundbru.

Hva gjør den?

  • Syklistene registreres ved at de kjører over en ledning som ligger i bakken og reagerer på metallet i syklene som passerer.

  • Syklister i begge retninger telles.

  • Telleren har tre visninger:

    • Et display viser hvor mange som har passert i løpet av dagen (siden midnatt samme dag)

    • En søyle som viser hvor mange som har passert siste år (siden nyttår).

    • En søyle som viser fjorårets passeringer.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund