Vinterdrift av kommunale veier i Kristiansund 2017/2018 Standard som kan forventes?

Brøytebil.jpg - Klikk for stort bildeOm vinteren må gående og kjørende regne med dårligere forhold. Målet for vinterdriften er at de kommunale veiene i størst mulig grad skal være framkommelige for fotgjengere og kjøretøy, som er utrustet for vinterføre. Avdeling for vei/park ved Kommunalteknikk utfører tjenestene med brøyting, strøing og salting. Innsatsen innrettes etter værvarsler og observasjoner. Tjenestene omfatter også interne adkomster og trafikkområder til skoler, barnehager og offentlige bygg. Det er Vegvesenet som har ansvar for riksveier samt fylkeskommunale veier

Brøyting av kommunale veier og trafikkarealer

Brøyting iverksettes når det har kommet 8 cm snø på prioriterte steder og strekninger, dvs. ved skoler, barnehager, viktige samleveier og bussruter. Deretter blir uprioriterte strekninger tatt. Brøyting utføres hovedsakelig innenfor vanlig arbeidstid.

Når det varsles større snøfall eller når det for øvrig er naturlig å sette inn tidlig innsats på brøyting, igangsettes brøyting før grensen på 8 cm snødybde.

Det kan ikke forventes at alle veier er brøytet om morgenen eller tidlig på dagen.  På enkelte dager når det kommer snø av betydning, kan det bli problematisk å ta seg fram.

Strøing og salting av kommunale veier

Ved væromslag og glatte veier vil det ta 24 timer eller mer før alle veier, gater og fortau er strødd. Strøing ved skoler og barnehager og gangveier prioriteres. Ellers er det i bakker, svinger, inn mot kryss og fotgjengerfelt at det blir strødd.

Det strøs ikke når det snør. Veien kan være glatt, men strøing har da liten effekt.

Det er utplassert sandkasser flere steder som alle kan benytte.

Noen vanskelige strekninger blir saltet, men kommunen ønsker ikke mer salting enn høyst nødvendig av hensyn til miljøet. Ser du saltbilen på veien behøver dette ikke å bety det saltes over alt, det saltes der det er mest utsatt for ising. Det kan iblant saltes uten at veien er glatt. Dette gjøres for å unngå at snø og is fester seg på veibanen når vi forventer snø eller frost i løpet av kort tid.

Huseiers plikter

Brøytebilsjåførene prøver å ta hensyn til innkjørsler og private veier. Huseiere må likevel regne med brøytekanter foran innkjørsel og må selv fjerne snøen uten at den legges ut i veien igjen.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rydde fortau for snø og is, samt strø fortau når det er glatt, jfr. politivedtekter.

Skulle det oppstå brøyteskader, så meld fra om dette omgående.

Det er viktig å parkere biler slik at de ikke hindrer brøyting/strøing. Feilparkerte biler kan ofte være årsaken til at din gate ikke har blitt brøytet eller strødd.

Generelt

Brøytestikk er svært viktige for sikkerheten til sjåføren og andre bilførere. Vi oppfordrer til at brøytestikkene må få stå i fred.

Vis tålmodighet og kjør forsiktig.

Har du spørsmål ta kontakt med servicetorget eller driftsavdelingen til Kommunalteknikk.

Riks- og fylkesveier (Vegvesenet)

Vegvesenets har egen informasjon om hva slags vinterdrift som gjelder for deres veier. På riksveier er det høyere standard, mens standarden for strøing og brøyting på fylkesveinettet er omtrent den samme som for prioriterte kommunale veistrekninger. Vegvesenets har Mesta som hovedentreprenør for både vinter- og sommerdrift på alle riks- og fylkesveier i Kristiansund. Vegvesenet kan kontaktes på telefon 175.. Her kan du lese mer om vinter­drift av riks- og fylkesveier.