Bekymringsmelding - Hjelp oss før det brenner

Røyk og illustrasjon av bekyrmringsmelding - Klikk for stort bilde 

Hvordan sier man ifra om man vet om steder som ikke er brannsikre? Send en bekymringsmelding til oss i brannvesenet slik vi får vite om situasjonen. Vi kommer på befaring for å bistå og hjelpe med å løse problemet.

Kommer du over noe som du mener er en brannfare er det veldig viktig at du sier ifra. Du kan bidra til å redde liv. Hva burde man melde fra om? Her er noen eksempler:

  • Blokkerte rømningsveier: Om en rømningsvei er blokkert kan dette føre til at folk ikke kommer seg ut om det begynner å brenne. Det er dessverre vanlig at rømningsveier blir brukt til oppbevaring og etter en stund kan de ble helt blokkert.
  • Uforsvarlig oppbevaring av brannfarlig materiale: Det finnes begrensninger på hvor mye og hvilke steder man kan lagre for eksempel gass. Gassbeholdere bør lagres et sted med god ventilasjon, over bakkenivå. Store mengder gass skal ikke lagres innendørs.
  • Manglende varsling: Tidlig varsling av brann redder mange liv. Mangler det røykvarslere eller om brannsentralen er koblet ut blir ikke beboerne blir varslet om det oppstår brann.
  • Ikke plass til brannbil: Mistenker du at det er for trangt for at brannbilen kommer frem til huset ditt er det viktig at du sier ifra. Smale gater kombinert med parkerte biler gjør det vanskelig for store brannbiler å komme seg frem. Om vinteren kan dette bli verre på grunn av snø og brøytekanter.
  • Andre branntekniske mangler: Dette kan for eksempel være branndører som ikke lukker seg eller ledelys til nødutganger som ikke virker

Du kan også melde fra om andre forhold som ikke hører under brannvesenet sitt juridiske område. Eksempler kan være:

  • Feil på elektriske anlegg: Tror du noe er feil på ditt eller noen andre sitt el-anlegg? Mange branner starter i el-anlegget, så det er viktig å få dette sjekket om du mistenker noe er galt. Slik kan meldes fra til el-tilsynet. I vårt område er det Mellom som tar imot slike henvendelser.
  • Ulovlig bruk av bygg: Useriøse huseiere kan prioritere profitt foran brannsikkerhet. Ulovlige hybler og overnatting på steder som ikke er egnet bør meldes inn til plan- og byggeetaten i din kommune.

Løs på lavest mulig nivå

Er det mulig å si ifra til personen det gjelder er dette ofte det beste. Det er mulig at personen ikke er klar over situasjonen eller farene det medbringer, og løser det selv uten innblanding fra brannvesenet. Dersom det er vanskelig å si ifra, personen avviser din henvendelse eller ingen ting skjer med problemet hører vi gjerne ifra deg.

Bekymringsmeldinger sendes på branntips.no:
Meld din bekymring