Sammen med vårt nabobrannvesen (Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS) har vi utviklet et utdanningsløp for nye brannforebyggere. En av de mange fordelene med dette er at vi kan hospitere hos hverandre og utveksle erfaringer.

 

For første gang har Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste laget en årsmelding for å vise vårt arbeid i det foregående året. “Annerledesåret” 2020 er lagt bak oss og vi har samlet sammen tekst, bilder og statistikk for å gi et innblikk i hvordan vi jobbet dette året. De fleste store brannvesen lager årsrapporter hvert år, og nå hiver vi oss på den samme tradisjonen.  

I dag, onsdag 10. februar, markerer vi komfyrvaktens dag. I 2020 hadde vi 77 branntilløp ved komfyren i Møre og Romsdal. Mange av disse kunne vært unngått om komfyrvakt var installert. 

   

Noen uker med minus på gradestokken har gitt oss is på en del av vannene i området. Selv om isen er forlokkende og kan se trygg ut, ber vi alle våre innbyggere om å være forsiktige. 

Nordmøre brann- og redningstjeneste utfører feiing og tilsyn i Aure, Averøy, Smøla og Kristiansund. Brannforebyggerne våre trenger godkjent tilkomst til skorsteinen for å kunne utføre jobben på en sikker måte