Erfaringsutveksling med naboen

Sammen med vårt nabobrannvesen (Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS) har vi utviklet et utdanningsløp for nye brannforebyggere. En av de mange fordelene med dette er at vi kan hospitere hos hverandre og utveksle erfaringer.

Denne uken er vi så heldige at vi har hatt Carina på hospitering hos oss. Carina er lærling hos NORBR, men denne uken har hun fått bli med våre brannforebyggere for å se deres hverdag.

Oppgavene har mildt sagt vært varierte, men Carina har overbevist med stødig gjennomføring og stor interesse for faget. Mandagen sto verktøy laging på timeplanen. Brannforebyggere skal kunne lage egne verktøy som man bruker i feltet og her er det mange personlige preferanser og fremgangsmåter.  

Carina har også gått sitt første individuelle boligtilsyn, noen hun gjennomførte med glans. Hun har også fått vært med på rehabilitering av en gammel teglskorstein Dette er en veldig nyttig erfaring å ha med seg da brannforebyggere sjekker alle typer skorsteiner også de som er rehabiliterte. De må kunne se om metodene som brukes er godkjente og er utført etter monteringsveiledningen.

Torsdag fikk hun være med å bryne seg på en pelletsdrevet fyrkjele som måtte renses. Dette er en kompleks jobb som en må kunne. 

Vi har ikke bare mottatt personell for hospitering, denne uken har Daniel fått dra til Molde og se hvordan de løser sine arbeidsoppgaver. Tidligere i år var også Roy-Lasse på samme visitten. 

Hospitering var sjelden vare hos oss før i tiden. Det har nå vist seg nyttig for begge parter. Både Carina og vi har fått nye impulser og ideer som vi kommer til å implementere i arbeidshverdagen. Vi håper også at vi kan utveksle mer erfaring og kunnskap innen flere fagområder innen brann og redning når situasjonen rundt Covid-19 har roet seg. 

Vi takker Carina for besøket og ønsker henne lykke til videre i sitt utdanningsløp.