Sjekk at tilkomst til din skorstein er godkjent

Nordmøre brann- og redningstjeneste utfører feiing og tilsyn i Aure, Averøy, Smøla og Kristiansund. Brannforebyggerne våre trenger godkjent tilkomst til skorsteinen for å kunne utføre jobben på en sikker måte

Stige til tak 

I løpet den siste tiden har vi blitt oppmerksom på at mange takstiger på boliger i våre medlemskommuner ikke tilfredsstiller de krav som Arbeidstilsynet setter, jfr. Forskrift om Brannforebygging § 6. Det er huseiers ansvar å sørge for at tilkomsten til skorsteinen er sikker og i henhold til kravene. 

For å oppfylle disse kravene må man sørge for følgende:
-    Stigen opp til taket må være av godkjent kvalitet (for eksempel en vanlig aluminiumstige)
-    Takstigen må være av godkjent standard og montert i bærende konstruksjoner oppe og nede, eller bestå av enkelt trinn som er av godkjent standard i henhold til type tak montert etter monteringsanvisningen.

Løse takstiger, trinn av blekk, stiger av tre er eksempler på løsninger som ikke er godkjent.
Om tilkomsten til skorstein ikke er godkjent, kan ikke feiing utføres. Vi håper dere har forståelse for dette. Se vedlegg for eksempel på ikke godkjente stiger.

GENERELL INFO

Vi skal ifølge lovverket tilby feiing og tilsyn etter behov ut fra en risikovurdering. Det er brannvesenet ved brannforebygger som vurderer behovet på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, omfang og art. Når det gjelder tilsyn, skal både hyppigheten og gjennomføringen vurderes. Byggverket, bygningsmiljøets karakter og kvaliteten på fyringsanlegget inngår i risikovurderingen. 

Dersom du har spørsmål vedrørende feiing eller tilsyn i din kommune, eller mener 
at det er mye sot i din skorstein, vennligst kontakt:

Teamleder Karin Munck, telefon 71 57 37 72, mobiltelefon 952 31 019 eller på e-post
Karin.munck@kristiansund.kommune.no

PRINSIPPSKISSE ADKOMST FOR FEIING

 Prinsippskisse - Hvit bakgrunn 

 

EKSEMPEL PÅ STIGER