Trygghet på isen

Noen uker med minus på gradestokken har gitt oss is på en del av vannene i området. Selv om isen er forlokkende og kan se trygg ut, ber vi alle våre innbyggere om å være forsiktige. 

Utendørs skøyteis er ikke et årlig fenomen her i området og mange er ivrig på komme seg ut for å benytte seg av muligheten mens den er der. Vi i Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste har mottatt mange forespørsler angående om isen er sikker eller ikke. 

“Vi verken godkjenner eller underkjenner is. Vi foretar heller ingen målinger på vannene i området.” Sier konstituert brannsjef Jarl Arne Aspen. Grunnet vårt særdeles skiftende klima ville godkjenning av is være en for ressurskrevende oppgave. Derfor ber vi folk om å være svært forsiktig om de skal ut på isen disse dagene. Spesielt med tanke på at det er mildere temperaturer i vente. 

Bolga er forbudt område 

Grunnet anleggsarbeidet og nedtappingen er Bolgvannet spesielt utsatt. Bolgvannet skal ingen ferdes på, uansett hvor innbydende isen ser ut. Selv om det er lite nedtapping for øyeblikket kan det være hulrom mellom isen og vannoverflaten.  

Du er selv ansvarlig 

Om man velger å gå ut på isen er man selv ansvarlig for sikkerheten sin. Er man på noen måte usikker på om isen er trygg, skal man la vær å gå ut på den. Uansett er det lurt å ha med seg en kasteline slik man kan dra opp personer som har gått igjennom isen. Aldri gå ut på isen alene uten noen på land som kan redde deg eller varsle redningsetatene om det skjer noe.