Generelt bålforbud

Lurer du på hvilke regler som gjelder for utendørs bålbrenning? I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Forebyggende forbud

Fra 15. april til 15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden generelt forbud mot å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. For mer detaljer informasjon om loven se Forskrift om brannforebygging på lovdata

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
Vi ønsker at alle som tender bål i dette tidsrommet melder inn dette noen dager i forveien via skjemaet melding om bålbrenning.
Du bør også si ifra til 110-sentralen før du tenner opp på servicenummeret deres: 70 11 99 99

Ellers i året gjelder normalt ikke dette generelle forbudet. Enhver plikter uansett å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Dersom det er lange tørkeperioder eller ekstreme vindforhold som gjør at faren for gress- og skogbrann øker, kan brannvesenet legge ned et generelt forbud mot all bruk av ild utendørs.

Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. De er ofte årsak til gress- og skogbranner. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.

Tips til trygg bålbrenning

Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind. Her er noen retningslinjer:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer (malt, impregnert, med lim) og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Flere tips om bålbrenning kan ses på sikkerhverdag.no