Barnehagebesøk

Brannstasjonen i Kristiansund tar hvert år imot besøk fra barnehager.

I forbindelse med brannvernuka, en landsomfattende informasjonskampanje i uke 38, tar vi hvert år imot barnehager som besøker brannstasjonen i Kristiansund. Vi ønsker i hovedsak besøk av førskolebarn, da erfaring viser at det er denne aldersgruppen som har mest glede og nytte av besøket.

Det er brannvesenet og kommunen som planlegger besøkene. Barnehagene kan forvente å bli kontaktet i august/september for å avtale tidspunkt. Brannvernuka avsluttes med åpen brannstasjon, som regel lørdag i uke 38.