Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er til for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker. Bjørnis skal også gi barn og voksne gode råd om brannvern.

Nordmøre interkommunale brann- og redningsvesen er aktivt med i Bjørnis-prosjektet. Over 80 brannvesen landet rundt har Bjørnis med på laget når de møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker. I tillegg er Bjørnis en ressurs i barnehagens brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid

Bjørnis dukker opp på mange av våre arrangementer iløpet av året. Følg oss gjerne på facebook for oppdateringer!