Arrangementer og overnatting

Både store arrangementer og overnatting på skole eller i barnehage skal meldes inn til brannvesenet i god tid før gjennomføring.

ARRANGEMENTER

Ved store arrangementer eller arrangementer med økt risiko med tanke på brann, vil det 
være nødvendig å sette inn tiltak av forebyggende og beredskapsmessig art. Vi ønsker at arrangørene forholder seg til veiledningen for sikkerhet ved store arrangementer.

Sikkerhet ved store arrangementer fra DSB

Den ansvarlige for arrangementet skal minimum 14 dager før arrangementet sende melding til brannvesenet, dersom arrangementet skal avholdes i en bygning eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

 

OVERNATTING

Ved bruk av skoler og barnehager til overnatting skal brukere forholde seg til skrivet «Regler for overnatting skoler/barnehager».

Brannvesenet skal ha skriftlig varsel om overnattingen minimum 14 dager før overnattingen skal foregå.

Skjema for melding om overnatting

 

REGLER FOR OVERNATTING SKOLER/BARNEHAGER

  • All innkvartering skal foregå i 1. etasje. Innkvartering i 2. etasje aksepteres kun når klasserommet har direkte utgang til det fri.
  • Det skal være 2 våkne nattvakter som er kjent med skolens varslingssystem, rømningsveier, brannslukningsmuligheter og bruk av disse. De må også vite hvordan brannvesenet varsles (telefonnummer 110).
  • Det skal være tilgang til telefon, eller mobiltelefon, så lenge innkvarteringen foregår.
  • Deltakerne informeres om når og hvordan eventuell rømning skal foregå.
  • Det skal ikke lagres eller plasseres ting i rømningsveiene som kan være til hinder for rømning.
  • Bruk av røyk, fyrstikker, åpen ild o.l. forbys i klasserommene, gymsalen, og i ganger/rømningsveier.
  • Brannsjefen kan godta inntil 20 stk. overnattingsgjester pr. klasserom og gymsal.
  • Brannsjefen skal alltid ha skriftlig melding minst 14 dager før innkvartering finner sted. Av meldingen skal det fremstå hvem som er ansvarlig, kontaktperson, antall personer som overnatter, skoler som brukes, samt tidsrom.
  • Avvik fra disse retningslinjer skal godkjennes av brannsjefen.