Brukere med spesielle behov

Biblioteket har tilbud også til deg som har spesielle utfordringer, for eksempel lesevansker eller synshemming.

Bevegelseshemmede

 • Biblioteket er tilgjengelig for rullestolbrukere, vi har automatisk inngangsdør på bakkeplan og heis i bygget.
 • Handikaptoalett finnes i 3. etg. like ved hovedheisen. 
 • Vi beklager at det kan være litt trangt mellom hyllene enkelte steder, det er alltid personale tilgjengelig som kan hjelpe til.

 

Bok til alle

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle mennesker, uansett leseferdigheter, skal ha tilgang til gode leseopplevelser. Kristiansund bibliotek er en del av Bok til alle-nettverket, med bibliotek som har et spesielt fokus på bøker som er tilrettelagt for mennesker med ulike lesevansker.

Som en del av vårt tilbud har vi såkalte Leseombud, dette er frivillige som leser høyt for dem som ikke kan lese selv.

 

Personer med lesevansker

 • Biblioteket har lettleste bøker både for barn og voksne.
 • Bøkene er spesielt godt egnet for de som sliter med å lese, de som skal lære seg å lese eller de som holder på å lære seg norsk. Bøkene er kortere, språket enklere og det er kortere avsnitt og kapitler enn i vanlige bøker.
 • Lettlestbøker for barn og unge er populære blant de fleste, ikke minst de som holder på å lære seg å lese. Her er det stor variasjon i vanskelighetsgrad og innhold og masse bøker å velge i.
 • Lettleste bøker for voksne kommer i to kategorier. Noen har et enkelt språk, mens innholdet ikke er spesielt tilpasset på noen måte. Andre bøker har både enkelt språk og enkelt innhold. Disse bøkene er særlig egnet for psykisk utviklingshemmede.

Her finner du de lettleste bøkene for voksne.

 

Syns- og hørselshemmede

 • Lydbøker: Biblioteket har et stort utvalg lydbøker på CD innenfor mange genre, både for barn og voksne. Det gis dessverre ikke ut særlig mange nye titler på cd-lenger, tilbudet går over til e-lydbøker (se nedenfor).
 • Storskrift: Det finnes en liten samling med storskriftbøker for voksne, dessverre kommer det ikke ut nye titler i dette formatet. Men det er mulig å søke i katalogen etter bøker som har større/tydeligere skrift enn de fleste bøker har. Ta kontakt i skranken i 2. etg. for å få hjelp til å finne fram til slike bøker. Ved bruk av e-bøker er det mulig å forstørre skriften på skjermen.
 • For synshemmede barn finnes det taktile bøker (følebøker) og bøker med blindeskrift.
 • For barn som bruker tegnspråk finnes det bøker med tegnspråk (bilder av tegn) i tillegg til tekst og bilder.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) tilbyr lydbøker til mennesker som av helsemessige årsaker (synshemmelse, lesevansker, kognitive vansker etc.) har vansker med å lese vanlige bøker, i tillegg til at de produserer punktskriftbøker til blinde. Behovet må dokumenteres av fagperson som lærer, lege, sykepleier, synspedagog, ergoterapeut, logoped eller synskontakt. Man kan ta kontakt med NLB direkte og få en avtale om å få låne hos dem. Folkebiblioteket kan formidle kontakt ved behov.

 

E-bøker og E-lydbøker

 • I appen Bookbites finner du både e-bøker og e-lydbøker gratis til utlån.
 • Bookbites gir blant annet mulighet til å forstørre teksten og endre lysstyrke og bakgrunnsfarge på skjermen og med lydbøker kan du endre lesehastigheten.
 • Bookbites har flere tilleggsfunksjoner som kan hjelpe barn og voksne med lesevansker. For eksempel kan du bruke linjefokus for å se kun en linje av gangen og du kan få deler av teksten lest opp for deg.
 • Les mer om Bookbites her.

 

Oppsøkende tjeneste for bevegelseshemmede

 • Biblioteket bringer bøker til eldre og funksjonshemmede som har vansker med å komme seg til biblioteket.
 • Vi plukker ut bøker etter ønske fra låneren og bringer bøkene på døra en gang i måneden.
 • Tjenesten er gratis for låneren.
 • Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon, eller ønsker å melde inn deg selv eller andre som bruker av denne tjenesten.