Låneregler

 

1. Lånerett


Det er gratis å låne bøker og annet materiale på biblioteket.
 

2. Lånekort 

 • Alle som har fast adresse i Norge kan få lånekort
 • Voksne over 15 år må vise legitimasjon.
 • Barn må ha begynt i 1. klasse for å få eget lånekort, og barn under 15 år må ha underskrift fra foresatt. Ungdom mellom 15 og 18 år må oppgi navn på foresatt.
 • Institusjoner registreres på institusjonens navn og en ansvarsperson.
 • Nye lånere får felles (nasjonalt) lånekort som også kan brukes i andre norske bibliotek.
 • Meld straks fra ved tap av lånekortet.
 • Ved tapt/mistet kort kan nytt lånekort skrives ut mot gebyr.
 • Ta alltid med lånekortet når du skal låne og la ikke andre låne på ditt kort! 
   

3. Personvern


Kristiansund bibliotek behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og GDPR, EU’s personvernforordning.

 

4. Lånetid


Se standard lånetider i tabellen nedenfor.

Materiale som er utlånt kan reserveres.

Materiale som Kristiansund bibliotek ikke har, kan som regel bestilles fra andre bibliotek i Norge (fjernlån).

 

5. Fornyelser


Materiale det er venteliste på, kan ikke fornyes. Ellers gjelder følgende:  

Lånetider og fornyelser
Materialtype Standard lånetid Fornyelser
Bøker og lydbøker 4 uker Maks. 2 fornyelser - 4 uker pr. gang
Hurtiglån (utvalgte nye/etterspurte bøker) 2 uker 1 fornyelse - 2 uker
Tidsskrift 2 uker 1 fornyelse - 2 uker
Filmer (dvd og blu-ray) 1 uke 1 fornyelse - 1 uke
Dataspill og musikk (cd) 2 uker 1 fornyelse - 2 uker
Språkkurs 8 uker 1 fornyelse - 4 uker
Fjernlån Eierbibliotekets frister Jfr. eierbibliotekets regler

6. Ansvar 

 • Låneren er ansvarlig for alt materiale som lånes på hans/hennes kort.
 • Foresatte er ansvarlige for barns lån.
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes. Se satser nedenfor.
 • For filmer/dataspill følger biblioteket aldersgrensene som er angitt på materialet.
 • Lånt materiale er til privat bruk, og bruk/avspilling skjer på eget ansvar.
 • Meld fra til biblioteket om endringer i adresse, telefonnummer og e-postadresse.  

 

7. Gebyrer 

 • Biblioteket sender purremelding til låneren når forfallsdatoen på lånt materiale er overskredet. Se satser nedenfor.
 • Det sendes to purringer og deretter erstatningskrav.
 • Erstatningskrav ettergis ved innlevering av materialet, men gebyrene må betales.
 • Erstatningskrav sendes til inkasso hvis ikke låneren leverer materialet eller betaler kravet innen fristen. 
Gebyrer og erstatningssatser
Materialtype Voksne (fra 15 år) Barn (6 - 14 år)
Fjernlån 750 750
Nytt materiell (2 år) Full pris hvis over standardsats Full pris hvis over standardsats
Bøker 400 300
Lydbøker 400 300
Filmer 200 200
Musikk (cd) 200 200
Dataspill (Nintendo, Playstation) 650 650
Mikrofilm 750 750
Tegneseriehefter 100 100
Små billedbøker, seriebøker (pocket) for voksne 150 150
Tidsskrifter 100 100
Gebyr for 1. purremelding 50 0
Gebyr for 2. purremelding 60 0
Gebyr for erstatningskrav 75 75
Gebyr for nytt lånekort 50 25

8. Tap av lånerett 


En låner som skylder mer enn kr. 100,00 (voksne) og kr. 50,00 (barn), får ikke låne mer før gebyr/krav er betalt.