Personvern

  

Kristiansund bibliotek behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og GDPR - EU’s personvernforordning.

  • Biblioteket trenger opplysninger om navn, adresser, telefonnumre og e-postadresser for å kunne administrere utlån og formidle fjernlån av materiale til brukerne våre. Samtykke til å ta vare på slike opplysninger gis ved underskrift når man registrerer seg som låner hos oss.
  • Opplysningene som registreres i bibliotekets datasystem brukes ikke til andre formål enn å administrere utlån/fjernlån og samle statistikk over bruken av biblioteket (statistikken er generell, ikke knyttet til enkeltpersoner).
  • Personnummer trengs for å unngå dobbeltregistreringer i det nasjonale lånerregisteret, men dette lagres ikke lokalt. Låneren kan velge å kun være registrert som lokal låner, da trenger man ikke oppgi personnummer.
  • Bibliotekets ansatte har taushetsplikt, og oppgir ikke informasjon om lånerne eller hva de låner til uvedkommende, verken andre brukere, andre ansatte/virksomheter i kommunen, andre biblioteks ansatte eller politi/andre myndighetsutøvere. Vi kan heller ikke få rede på hva en låner har lånt hos andre bibliotek.
  • Innsyn: Låneren kan selv logge inn på bibliotekets hjemmesider og se hvilke opplysninger vi har registrert på vedkommendes lånerkonto, eller be om å få se informasjonen på biblioteket.
  • Utlånshistorikk: Utlånshistorikk (hva en låner har lånt) slettes som standard 14 dager etter innlevering. Utlånshistorikk utover dette kan ikke tas vare på med mindre låneren ber spesifikt om det.
  • Låneren kan be om at hans/hennes opplysninger i lånerregisteret blir slettet.
  • Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om hvilke opplysninger biblioteket lagrer om deg som låner!

Fullstendig personvernerklæring (PDF, 340 kB)