Vi åpner våre fire valglokaler i dag søndag 10. september kl 16.00:

  • Servicetorget/Vågeveien 4 (gml. Jonas Eriksen)
  • Gomalandet skole
  • Dahlehallen
  • Freihallen

Du kan også stemme mandag 11. september, som er den offisielle valgdagen.

Sundbåten Angvik 1

Det blir gratis Sundbåt på valgdagene 10. og 11 september! Tilbudet gjelder når valglokalene er åpne, søndag fra kl 16 til kl 20, og mandag fra kl 09 til kl 20.

MOT-Coacher fra Kristiansund

Under årets MOTs nasjonale ildsjelsamling torsdag 7. september i Stjørdal ble Nordlandet ungdomsskole i Kristiansund kåret til årets MOT-partner ungdomsskole. Dette i konkurranse med 232 andre skoler, og er en flott anerkjennelse til det arbeidet som ungdommene og de voksne ved skolen utfører

Foto Tore Fjeld[1]

Stortingsvalget 2017 avvikles i Kristiansund kommune søndag 10. og mandag 11. september i følgende 4 valglokaler:

Sett fra Kaibakken høyt

Tirsdag 5. september starter arbeidet med ny trapp mellom Rådhusplassen og Kaibakken. Arbeidet ferdigstilles i november. Tiltaket er en del av prosjektet «Byen som regional motor» med mål om å øke og forbedre bylivet i sentrum.

valg2017
Åpningstider for forhåndsstemming på Kristiansund Servicekontor i uke 36 er som følger:
Mandag til torsdag kl 09.00-18.00, fredag 09.00-15.00.
 
På valgdagene 10. og 11. september må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse 30. juni, men i det valglokalet du selv ønsker.
På valgdagene 10. og 11. september er det valglokaler i Vågeveien 4/Servicetorget (Gml. Jonas Eriksen), Gomalandet skole, Dalehallen og Freihallen).
 
Du kan bare stemme én gang.
 
Husk å ta med valgkort og legitimasjon.
 
Godt valg!

 

Dette som følge av at enhetene skal flytte til nyrestaurerte lokaler i vågeveien 4 (tidl. Jonas Eriksen)

Hjort

Kommunen skal fra 1. september til 13. oktober felle hjort ved Vollvatnet ut fra allmenne sikkerhetshensyn etter naturmangfoldloven. Hensikten er først og fremst å unngå trafikkpåkjørsler i et av de mest sentrale trekkområdene for hjort. Hjorten har trekkrute fra områder vest for Kvernberget – Vollvatnet over Rv 70 retning Melkvikenga, og videre vestover.

Bystyret 2015-2019

Møtet begynner klokken 13 og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

I forbindelse med Aqua Nor i Trondheim inviterte Kristiansund kommune og KNN til lunsjmøte. 60 spente tilhørere fikk Fishan før Rådmann Arne Ingebrigtsen åpnet møtet med å fortelle tilhørerne at Nordmørsregionen er attraktiv på mange felt.