Skjema

Her finner du en oversikt over skjema innen alle tjenesteområdene:

Hopp til ønsket tjenesteområde via innholdsfortegnelsen nedenfor:

 

Skjema barnehage

Skjema barnehage
Skjema
Søke ny plass
Endre eller bytte plass
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad
Si opp barnehageplass

 

 

 

Skjema plan, bygg og eiendom

Skjema plan, bygg og eiendom
Skjema
Anmodning om forhåndskonferanse
Deling av eiendom/tomt
Søk om å leie offentlig areal - gategrunn (skjema.kf.no)
Søk om kjøp av tilleggsareal

 

Skjema kultur og fritid

Skjema kultur og fritid
Skjema
Kommunale lokaler og anlegg - leie
Utendørs arrangement
Ledsagerbevis
Søknad kulturskolen

 

Skjema bolig og sosiale tjenester

Skjema bolig og sosiale tjenester
Skjema
Startlån fra kommunen
Flytte i Norge
Slik søker du bostøtte
Startlån
Kommunal bolig - søke om ekstra nøkkel
Kommunal bolig - oppsigelse
Kommunal bolig - melding om mangel på bolig
Kommunal bolig - klage på bomiljø

 

Skjema skatt og avgift

Skjema skatt og avgift
Skjema
Skatterefusjon - utbetaling

 

Skjema næring

Skjema næring
Skjema
Omsetningsoppgave for alkohol
Salgsbevilling for alkohol 
Skjenkebevilling
Salgsbevilling
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

 

Skjema vei, trafikk og park

Skjema vei, trafikk og park
Skjema
Trefelling

 

Skjema natur og miljø

Skjema natur og miljø
Skjema
Nedgravd oljetank
Observasjoner av mort - Registrering

 

Skjema brannvern, ildsted og feiing

Skjema brannvern, ildsted og feiing
Brann og redning
Se brann og redning sin hjemmeside for skjema

 

Skjema politikk og administrasjon

Skjema politikk og administrasjon
Skjema
Forespørsel om sanitærkontroll av skip - SSCEC
Borgerlig vielse
Høringsuttalelse
Innsynsbegjæring
Påmelding - valgmedarbeider
Søk på ledig stilling