Vannavstenging - Petter x

På grunn av reparasjon av vannlekkasjen i Bolga vil vannet periodevis bli borte samt redusert vanntrykk på Husøya og deler av Nerbolga torsdag 14. desember. Det antas at vannlekkasjen ligger i røret som går i sjøen ut til Husøya. Dette sjekkes av dykker torsdag morgen, med påfølgende utskifting av ødelagte rør og rørdeler.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av arbeid med å lokalisere vannlekkasjen i Bolga  vil vannet periodevis bli borte på Husøya og deler av Nerbolga onsdag 13. desember.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av reparasjon av en vannlekkasje på ledningsnettet er Husøya og deler av Nerbolga uten vann tirsdag 12. desember fra klokken 10 og utover dagen.

KommuneTV

Bystyrets julemøte er nå i gang og hovedsaken er budsjett 2018-2021.  Møtet streames på KommuneTV

Vannavstenging - Petter x

På grunn av reparasjon av ledningsnettet i Søberget blir det vannavstenging torsdag 7. desember på Husøya og i området fra Bolgmyra mot Sør-Bolgvågen fra klokken 9 og utover formiddagen.

Fredag 8. desember er helsestasjonen i sentrum og på Frei stengt pga fagdag/kurs for de ansatte. Telefonhenvendelser denne dagen blir viderekoblet til kommunens sentralbord

Bystyret 2015-2019

Møtet begynner klokken 9 (NB) og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

The World

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av reparasjon av ledningsnettet i Blomneset er det mandag 4. desember vannavstenging i området Blomneset, Flatøya, Brattøya og deler av Amundøya fra klokken 10 og utover formiddagen.