Formannskapet oktober 2015-2

Formannskapets møte starter klokken 13.00 og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Årets influensavaksinering starter i uke 43. Fredag 27. oktober klokken 0830-1500 og mandag 30. oktober klokken 0830-1700 er det vaksinering ved vaksinasjonskontoret i Helsehuset.

 

I Kristiansund vil vi om kort tid presentere strategiene rundt byutvikling i en sentralt plassert rød boks som skal både spille filmer, vise bilder og gi interaktive opplevelser om byutviklingen og strategiene som ligger til grunn for arbeidet.

The World

Forberedelsene til neste års cruisebåtsesong er godt i gang, og så langt er det ventet 19 anløp med totalt rundt 22 000 passasjerer. Det første skipet kommer 23. april og det siste 1. november.

Stikk ut - Skorpa

Det er nå innspurt på årets StikkUt!-sesong og du kan registrere turer fram til 1. november. God tur!

Nærmiljøanlegg Allanengen skole

Allanengen skole  har i løpet av de siste tre årene fått tre nye nærmiljøanlegg, finansiert gjennom spillemiddelordningen og lokale bidragsytere. Dette har blitt til etter aktiv innsats og i nært samarbeid mellom skolens ledelse, foreldrene og kommunens tekniske tjenester 

Kristiansund bystyre vedtok i møte 03.10.17 i sak 17/73 detaljregulering for Ådalsgrenda boligfelt.

Førsteside infobladet - oktober 2017

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert oktober -nummeret 2017.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av arbeid med vannledningen blir vannet avstengt i deler av Dalegata (fra rundkjøringen og ned mot Melkvikan) onsdag 11. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over formiddagen.

Plan- og bygningsrådet har i møte den 08.03.17 i sak 17/8 vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.