Faste tilbud

Biblioteket pleier å ha en rekke faste tilbud i løpet av året, til både barn og voksne. Følg med på forsiden vår og på facebook for informasjon om det som skjer.

NB! På grunn av koronasituasjonen er de fleste faste tilbudene på biblioteket satt på vent!

  • Lesestunder for små barn
  • Hobbyverksted for barn (perling, smykker, buttons, papirhobby etc.)
  • Bokfredag - bokprat for voksne
  • Åpen lesegruppe - høytlesing og samtaler om litteratur
  • Datahjelp - gratis veiledning
  • Spillkvelder for ungdom og voksne

Skoleklasser kan avtale besøk på biblioteket og bestille bokkasser, les mer her.