Låne PC, internett, utskrifter, kopier, skanning

På biblioteket kan du låne PC, ta utskrifter, kopiere dokumenter og få skannet dokumenter som du trenger å sende på e-post eller få en digital kopi av.

   

Trådløst nettverk

 • Vi har gratis trådløst nettverk for våre besøkende.
 • Nettverket heter "Kristiansund" og er et åpent trådløst nettverk.

 

Låne bibliotekets PC-er

 • Biblioteket i Kristiansund har sju datamaskiner for publikum, fire i voksenavdelingen og tre i barneavdelingen.
 • Det er gratis å bruke bibliotekets datamaskiner.
 • Du kan bestille time på forhånd eller registrere deg ved oppmøte.
 • Maks. en time pr. person pr. dag.
 • Datamaskinene er utstyrt med høretelefoner.
 • Vanlige programmer for internett, tekstbehandling etc. er tilgjengelig.

Biblioteket tar ikke ansvar for det brukeren måtte finne på nettsider, eller for eventuelle tekniske feil som kan oppstå. Vis hensyn til andre besøkende på biblioteket ved bruk av film/spill. Husk å logge ut av nettjenester du har brukt, slik at neste bruker ikke kan få tilgang til dine personlige opplysninger.

 

Princh utskriftsløsning - Klikk for stort bildeUtskrifter

Last ned appen Princh, eller bruk denne nettsiden: https://print.princh.com/ for å skrive ut noe fra din egen mobiltelefon, datamaskin eller nettbrett. Utskriften hentes på biblioteket.

PrinterID for Kristiansund bibliotek: 102557
  

 • Ved utskrifter fra PC-ene på biblioteket, vil Princh starte automatisk.
 • Du kan velge å betale med bankkort på skjermen, eller i skranken i 1. etg. (kontant eller bankkort).
 • Utskriften kommer på skriver/kopimaskin i 1. etg. etter at du har betalt. Se priser nedenfor.

 

Kopiering og skanning av dokumenter

Kopimaskinen i 1. etg. brukes både til utskrifter, kopiering og skanning. Ansatte betjener maskinen. Biblioteket attesterer ikke kopier.

Priser for kopier/utskrifter:

 • A4 svart/hvitt kr. 3
 • A4 farger kr. 5
 • A3 svart/hvitt kr. 5
 • A3 farger kr. 10

Skanning er gratis. Det er mulig å skanne og sende på e-post, eller skanne til minnepinne (kan kjøpes på biblioteket hvis du ikke har selv).

Printer illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde