Låne PC, internett, utskrifter, kopier, skanning

På biblioteket kan du låne PC, ta utskrifter, kopiere dokumenter og få skannet dokumenter som du trenger å sende på e-post eller få en digital kopi av.

   

Trådløst nettverk

 • Vårt trådløse nettverk heter "Kristiansund" og er gratis og åpent.

 

Låne bibliotekets PC-er

 • Biblioteket i Kristiansund har sju datamaskiner for publikum, fire i voksenavdelingen og tre i barneavdelingen.
 • Det er gratis å bruke bibliotekets datamaskiner.
 • Du kan bestille time på forhånd (ring eller send e-post) eller registrere deg ved oppmøte.
 • Maks. en time pr. person pr. dag.
 • Vanlige programmer for internett, tekstbehandling etc. er tilgjengelig.
 • Biblioteket tar ikke ansvar for det brukeren måtte finne på nettsider, eller for eventuelle tekniske feil som kan oppstå. 
 • Bruk høretelefoner, vis hensyn til andre besøkende på biblioteket ved bruk av film/spill.
 • Husk å logge ut av nettjenester du har brukt, slik at neste bruker ikke kan få tilgang til dine personlige opplysninger.

 

Utskrifter

Last ned appen Princh, eller bruk denne nettsiden: https://print.princh.com/ for å skrive ut fra din egen mobiltelefon, datamaskin eller nettbrett. Utskriften hentes på biblioteket.

PrinterID for Kristiansund bibliotek: 102557

 

 • Ved utskrifter fra PC-ene på biblioteket, vil Princh starte automatisk.
 • Du kan velge å betale med bankkort på skjermen, med Vipps eller i skranken i 1. etg. (kontant eller bankkort).
 • Utskriften kommer på skriver/kopimaskin i 1. etg. etter at du har betalt. Se priser nedenfor.

 

Kopiering og skanning av dokumenter

Kopimaskinen i 1. etg. brukes både til utskrifter, kopiering og skanning. Ansatte betjener maskinen. Biblioteket attesterer ikke kopier.

Priser for kopier/utskrifter:

 • A4 svart/hvitt kr. 3
 • A4 farger kr. 5
 • A3 svart/hvitt kr. 5
 • A3 farger kr. 10

Skanning er gratis. Det er mulig å skanne og sende på e-post, eller skanne til minnepinne.

 

Printer illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde