Om Kristiansund bibliotek

Biblioteket er et gratis, offentlig tilbud som er tilgjengelig for alle.

Kontaktinformasjon og ansatte

Målsetting

Folkeopplysning og formidling

Beliggenhet og tilgjengelighet

Les om historien til Kristiansund bibliotek

Frei folkebibliotek

Nytt bibliotek

Ansatte og kontaktinformasjon

   

Målsetting

Norske folkebiblioteks virksomhet er hjemlet i Lov om folkebibliotek:
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. [...].


Folkeopplysning og formidling

Biblioteket er en viktig medhjelper for de som søker opplysninger og kunnskap i forbindelse med studier, arbeid og fritidsaktiviteter. 

Biblioteket driver med kulturformidling, i form av arrangementer og andre tiltak for å fremme interessen for litteratur og andre kulturuttrykk hos barn, ungdom og voksne.

 

  

Beliggenhet og tilgjengelighet

Kristiansund bibliotek ligger svært sentralt i byen, mellom Grand Hotell og Caroline kino/konferansesenter.

Gateadressen er Bernstorffstredet 2.

Det er gangavstand fra buss og hurtigbåt. Parkering mot avgift i gatene eller på Kongens plass like ved.

Bygningen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Det er parkeringsplass reservert for bevegelseshemmede ved hotellet. Det er automatisk inngangsdør på bakkeplan og heis i bygget.

Du kan fint besøke biblioteket selv om du ikke skal låne noe, her kan du for eksempel sitte og lese/arbeide på vår lesesal eller grupperom. Biblioteket abonnerer på en rekke aviser, vi har PC-er til utlån og gratis trådløst nettverk.

Frei folkebibliotek

Frei folkebibliotek eksisterer ikke lenger. 1. januar 2008 ble nabokommunene Kristiansund og Frei sammenslått, og biblioteket på Frei som befant seg i samme bygg som Frei rådhus, ble da en filial under Kristiansund bibliotek. Frei filial ble noen år senere nedlagt, og samlingen overført til Kristiansund bibliotek.

Nytt bibliotek

Biblioteket vil  få nye lokaler i det nye kulturhuset Normoria som er under planlegging/oppføring i sentrum av Kristiansund. Her kommer vi i samme bygg som Operaen i Kristiansund, Nordmøre museum og Kristiansund kulturskole. Følg med oss på veien til Normoria - kulturhuset i Kristiansund!