ETC A Genealogi

A1. Kristiansundere og Kristiansundsslekter

A2. Andre slekter

A3. Personalia 

A4. Manntallet, Skattemantallet og Folketellinger

A7. Kommunale tjenestemenn i Kristiansund

A8. Embedsmenn på Nordmøre og i Kristiansund  

 

A1. Kristiansundere og Kristiansundsslekter

 

23 bind med til sammen ca. 40 000 navn med data og biografiske opplysninger, ordnet alfabetisk  og omfatter personer og slekter med tilknytning til byen i tiden 1660-1940, unntatt de aller yngste generasjoner som bare delvis er medtatt.

Omfatter en eske (boks) med spredte personalia om diverse personer, ordnet alfabetisk etter etternavn eller gårdsnavn.

De 23 bindene kan leses på mikrofilm på biblioteket. Mikrofilmene er også til utlån.
Materialet er skannet, og har tidligere vært mulig å lese på nett. Den tekniske løsningen for dette er dessverre nedlagt, vi håper å finne en ny løsning på sikt.

Bind 1: Aabak - Austigard

Bind 2: Baars - Bjørshol

Bind 3: Blaasvær - Bårdseth

Bind 4: Camp - Dørum

Bind 5: Ebbesen - Evjen

Bind 6: Faaberg - Følling

Bind 7: Gaarde - Göttsche

Bind 8: Haabjørn - Hanssen

Bind 9: Haraldsen - Heyerdahl

Bind 10: Hilde - Høyer

Bind 11: Indergaard - Jørstad

Bind 12: Kaarvaag - Kvisvik

Bind 13: Lader - Løvold

Bind 14: Maagens - Musæus

Bind 15: Mühlenport - Møst

Bind 16: Naalsund - Owesen

Bind 17: Paasche - Quist

Bind 18: Raaket - Røvig

Bind 19: Sager - Slørdahl

Bind 20: Smedbjerg - Søvold

Bind 21: Talberg - Værø

Bind 22: Waade - Wågbø

Bind 23: Yderstad - Øyen

Eksempelside fra Einar Thurn Christensens arkiv A1 - Klikk for stort bildeEksempelside fra Einar Thurn Christensens arkiv A1   

  
 
A2. Andre slekter

 

8-10 store mapper med stamtavler etc. over slekter som f. eks. Angell, Aspøy-ætten , Bang, Brodtkorb, Bull osv. med til sammen omkring 15 000 navn med biografiske opplysninger.

Inneholder en god del større artikler om kjente slekter.

Bind 1 inneholder originalmanuskripter A-Bø
eks. 1-3 av samme er maskinskrevet A-Bae
NB. ikke nøyaktig samme innhold!

Bindene 1-8
Inneholder ikke helt det samme som A1- noen ganger likt, noen ganger mindre utfyllende og noen ganger mer utfyllende.
Bør brukes som supplement til A1
Inneholder delvis håndskrevne, maskinskrevne artikler og kladder om slekter. 

Kan ikke se at alt har med Kristiansund og Nordmøre å gjøre.

Inneholder også noen avisutklipp fra senere år (etter ETC).

 

Diverse konvolutter med følgende slekter:

 • Aspa
 • Aspøy-ætta
 • Bugge
 • Finckenhagen
 • Friis
 • Hals
 • Hals – Iversen – Strøm
 • Helt
 • Kaasbøl-slekten
 • Knudtzon, Nicolay II og III
 • Krabbe-slekten
 • Lossuis-slekten m/sidegrener
 • Parelius-slekten
 • Rognskoug
 • Ross-slekten
 • Ræder
 • Tønder-slekten

  
 
A3. Personalia  

 

3a.
39 samlemapper. med biografiske opplysninger i forbindelse med intervjuer, jubileer, nekrologer osv. (Avisutklipp).

3b.
Liten eske med dødsannonser. Har funnet annonser fra 1936-1962.

  
 
A4. Manntallet, Skattemanntallet og Folketellinger  

- for Kristiansund og Nordmøre fra 1660 til ca 1900 

Diverse Skatteligninger

Innflyttere til Kristiansund
- kopi av artikler, avisutklipp

Utvandring

 

Folketellinger:

 • Manntallet for 1666 (kun menn)
 • Skattemanntall 1679, 1686 (kun menn)
 • Folketelling 1701 Lille Fosen (kun menn)
  - også maskinskrevet utgave
 • Folketellingen 1801, Kirkelandet, Vågen, Gomalandet
 • Folketellingen 1801, Nordlandet, Innlandet
  Disse ligger i en blå mappe.
   
 • Folketellingen 1865
 • Folketellingen 1870, Nordlandet, Kirkelandet, Gomalandet, Innlandet, Vågen. I fem store omslagsmapper.
 • Folketellingen 1875 – håndskrevet
 • Folketelling 1900 – håndskrevet (denne har vi i trykt utg.)
 • Folke- og boligtelling 1. november 1970, 1503 Kristiansund

Folkemengden i Kristiansund
1801-1875, 1891-1950, avskrift fra NOS

Skatteligninger:
Blå omslagsmappe:
Inneholder diverse skatteligninger fra ulike år 1835-1899, noen håndskrevne, andre maskinskrevne og noen avisutklipp – i konvolutt.
Utdrag  fra avisene i diverse år 1906-1960

Trykte hefter:

Manntallslister 1946 - 6 stk.:

 • Nordlandet I-II
 • Kirkelandet I-III
 • Diverse

Skatteligninger 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1956, 1967

Svart boks:
Tabeller som gjelder Ligningsresultater i Møre fylke 1920/21-1937/38


Innflyttere:
2 store (A4) arkivmapper – maskinskrevet manuskript
1 (A4) konvolutt med utklipp fra avisartikler
Meldalinger i Kristiansund

Utvandrede personer:
10 kopierte avisartikler om utvandring fra Nordmøre
Utvandrede personer fra Kristiansund i årene 1867-1925, registrert over politikammeret i Trondheim – maskinskrevet, har kopi.

 

A5 og A6 er manuskripter om diverse slekter, disse er tatt ut av ETC og registrert i bibliotekets katalog (søk på slektsnavn).

  
 A7. Kommunale tjenestemenn i Kristiansund  


Overveiere og målere, havnefogder, stadsingeniører og «Brand-, og Vei-inspektører», organister, kemnere, forsorgsforstandere  m.m., 1 hefte. 

 

7a. Ordførere og varaordførere i Kristiansund fra 1837

 • Manus til avisartikkel om diverse ordførere
 • Selve avisartikkelen
 • Kronologisk liste over ordførerne

7b. Kommunale tjenestemenn. Apotekere. Ordførere m.m.

 • Overveiere og målere  ca. 1680-1849
 • Havnefogder  ca. 1750-1946
 • Stadsingeniører   ca.1840-1921
 • Stadsleger  ca. 1660-1942
 • Organister ca. 1766-1912
 • Apotekere
  Løven 1722-1935
  Svanen 1886-1942
 • Ordførere 1837-1946
 • Viseordførere  1837-1940
 • Distriktsleger
 • Sundbåtførere

Håndskrevet materiale i bok, noe kladd


A8.Embedsmenn på Nordmøre og i Kristiansund  

 

Fogder, sorenskrivere, byfogder, politimestere, postmestere, tollere, tollinspektører og tollkasserer, sogneprester og kapellaner, 1 hefte. Kartotek over nordenfjeldske bestallinger
- embedsutnevnelser i tiden 1660-1918 omfattende distriktene fra Møre og Romsdal til og med Finnmark.


8a. Kartotek over Nordenfjeldske bestallinger (embetsutnevnelser) 1660-1814
omfatter distriktene fra Møre og Romsdal til Finnmark.
Alfabetisk ordnet, i kortkatalog, på etternavn (trekasse)

Embetsmenn på Nordmøre og i Kristiansund

Håndskrevet liten bok som inneholder:

 • Fogder 156?-1901
 • Sorenskrivere 1616-1918
 • Byfogder  1742-1942
 • Politimestere 1858-1946
 • Postmestere 1752-1939
 • Tollere, tollinsp., tollkasserere 1639-1903 

En del historikk om både embetene og enkelte personer.

Notat om Postordning/postmesterstillingen i Kristiansund.

8b. Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift
av Andreas Erlandsen. Fotokopi.