ETC B Gårder og bebyggelse

B1. Skjøte- og pantebøker

B2. "Gård og grunn"

B3. Kartotek over gårdene og deres eiere

B4. Brann og ingeniørvesen

B5 .Diverse artikler angående byens gårder og gravsteder.

B6. Brannkatastrofen i 1940

B7. Byens gjenreisning og nyregulering

B8. Kart

 

B1. Skjøte- og pantebøker  


Utskrifter og notater fra Kristiansunds skjøte og pantebøker på byfogdkontoret og i Statsarkivet i Trondheim, eldre brannassuranseprotokoller i Riksarkivet, Oslo og andre kilder, alt ordnet etter gårdenes gamle matrikkelnummer - i 4 protokoller.

4 bind:
B.1: Skjøte- og pantebok, matr. nr.   1-144
B.2: Skjøte- og pantebok, matr. nr. 145-224 b samt nr. 506, 512-516, 493-688
B.3: Skjøte- og pantebok, matr. nr. 225-299
B.4: Skjøte- og pantebok, matr. nr. 300-376
På enkelte av innførslene gis det opplysninger om hvor eiendommen befinner seg, hva som befinner seg der og enkelte biografiske opplysninger om eieren.

B.1 b
Branntakst og notater om kjøp og salg av eiendommer
- sannsynligvis kladd til B. 1


 
B2. "Gård og grunn"  


Kopi av manuskripter til avsnittet "Gård og grunn" i Kristiansunds historie, bind II, IV og V.

Inneholder 3 forskjellige? kopier/kladder til ”Gård og grunn. Byregulering”

 
B3. Kartotek over gårdene og deres eiere  


Kartotek over gårdene og deres eiere, ordnet alfabetisk etter gatenummer.

Grønn, gammel kartotekskuff – ordnet etter gatenavn/-nummer. 
  
 
 
B4. Brann og ingeniørvesen  


Brann og ingeniørvesen. Bystyreforhandlinger 22.12.1938 om Gateanlegg, vannverk m.m.

Her ligger kun Bystyreforhandlinger 22.12.1938


B5 .Diverse artikler angående byens gårder og gravsteder.  


Diverse artikler angående byens gårder - oppdelt.

Kristiansund - gravsteder.

5a. Artikler om gårder og eiendommer

Stor ringperm (A3-format) med innlimte avis- og ukebladartikler (manuskript i  5 b)
Denne har forsvunnet fra arkivet!

Innhold: 

 • Aandalgården
 • Andersensmia
 • Angvik-eiendommen
 • Apoteket ”Løven”
 • Arnesengården
 • Astrupgården
 • Bentnesset
 • Borthengården
 • Brodtkorpgården
 • Christiegården
 • Clausengården
 • Devoldholmen
 • Eidsvåggården
 • Ellingsengården
 • Englykken ”Faders Minde”
 • Ervig-eiendommen
 • Flatvadgården
 • Florgården
 • Flyumgården
 • Fosna gård
 • Geworbnerholmen
 • Glærumgården
 • Grand hotell
 • Grandegården
 • Hagestua
 • Halseeiendommen
 • Heidegården
 • Herlofseneiendommen
 • Hollahaugen
 • Håndverkeren
 • Johnsenfjøset
 • Jordahlgården
 • Knudtzongården
 • Lervika
 • Lindahlgården
 • Loennechengården
 • Lossiusgården
 • Marcushaugen
 • Mestergården
 • Nergt. 43
 • Parelius-eiendommen
 • Pedersengården
 • Pettersengården
 • Pleymgården
 • Rechnagelgården
 • Rognskouggården
 • Rotliehgården
 • Røbechgårdenn
 • Skinnfelldalen
 • Smedvika
 • Stensvoldgården
 • Søvikgården
 • Schwendsengården
 • Thoresengården
 • Vardetårnet
 • Visnesgården
 • Werringgården
 • Westadgården 


Inneholder ikke bare artikler av ETC, men også andre lokalhistorikere, bl. a. O. Yderstad og K. Ekholm. Inneholder også en del avisbilder av eiendommene og de som bodde der.

5b. Artikler om gårder og eiendommer

Innhold:

 • Angvikenga
 • Apotekergården, Nergt. 4
 • Arbeiderforeningen
 • Børsbygningen
 • Dahlvikan
 • Ellingsengården
 • Eriksneset
 • Flyumgården
 • Fosna Gård
 • Glærumgården (Knudtzondalen)
 • Grendahlsenga
 • Hagan (Fostervolds eiendom)
 • Heggemgården (Nordlandet)
 • Hvedinggården
 • Høvikgården
 • Knobloch-haugen
 • Lossiusgården
 • Løkkemyra
 • Raadstuens grund
 • Rognskougeiendommen
 • Sætervika
 • Steinberget
 • Strand (Goma)   

Inneholder også diverse maskinskrevne manuskript til Tidens Krav 1955/58 om den gamle bebyggelsen i Kristiansund, samt kopi  av artiklene.

”Hvordan byen blev bygget”, manuskript til Møre Dagblad.
Mange personalhistoriske og biografiske opplysninger om de som eide stedene 

 

5c mangler


5d. Historikk om byens gravsteder, kirkegårder, begravelser m.m. 

Grønn ringperm med kopier fra forskjellige aviser og tidsskrifter. 

Innhold: 

 • Generell historikk
 • Kirkelandet gravsted
 • Roligheten – ”Alders hvile”
 • Brodkorbske familiegravsted
 • ”Jens Minde”
 • Kaasbølske familiegravsted
 • Wasmuth-gravstedet
 • Gomalandet gravsted
 • Innlandet gravsted

 

 

 

 B6. Brannkatastrofen i 1940  

 

Diverse notater og utklipp, innlimt i stor mappe.

Avisutklipp, også litt om tidligere storbranner.

Ringperm med en del aviser og utklipp om brannkatastrofen, bl. a. Tidens Krav 20.04.1950 og Romsdalsposten 30.04.1950.


B7. Byens gjenreisning og nyregulering  

En masse notater, statistikk m.m. i eget omslag. 

B.7 Større avisartikler om regulering og gjenreisning
fra 1941-1957, 1965 og 1970 

7 I
Tomteregulering – avisartikler
Utklipp fra 1940-1955 (de fleste fra 1940-1942)

7 II
Boligbygging – avisartikler 1940-1958
Inneholder bl. a. lister over påbegynte og fullførte bygg i forskjellige perioder.

7A
Gjenreisningsbygg – avisartikler 194?-1961
Spesielt forretningsbygg, bl. annet Kinohallen og Rådhuset
Eget omslag for Sykehuset.

Det ser ut til at en del av artiklene overlapper hverandre, kunne vært plassert i alle konvoluttene. B8. Kart  

Kart over Kristiansund 1700, 1742, 1787, 1854, 1885, 1916 (i 4 deler)

2 konvolutter

Finner ikke kart fra 1814, men fra 1885 og 1905 i tillegg til overnevnte.

 

Kun kopier ligger i konvoluttene – originalene oppbevares i 4.etg.