ETC C Skipsfart

C1. Kartotek over byens gamle skipsflåte

C2.Skipsregister over fiskefartøyer, fangstskuter, lofotfarere, trålere, rutebåter m.m.

C3.Manuskript angående byens gamle flåte

C4.Diverse avisartikler om samme emne

C5.Notater og avisutklipp om skuter, losvesen og forlis 

 

Mye av stoffet i C og D overlapper hverandre og kunne gjerne vært plassert begge steder
 


 
C1. Kartotek over byens gamle skipsflåte. 

 

Opplysninger om når og hvor bygget, fartøyets art, drektighet, mål, rederi, førere, fart, når solgt eller forlist m.m.

Håndskrevne store kartotekskort, i brun boks!

Ofte mange opplysninger også om fart og førere. 


C2.Skipsregister over fiskefartøyer, fangstskuter, lofotfarere, trålere, rutebåter m.m.

 

Eget omslag om trålere – avisartikler

A3 konvolutt med Ingemann, A.:”Fortegnelse over den norske handelsflaade vedk. Kristiansund" for årene 1829, 1831, 1833, 1837, 1840, 1842, 1845, 1848, 1850, 1852, 1855, 1856, 1858, 1860 og 1864

Avisregistre over samme emne fra ca. 1950-1960

 
C3. Manuskript angående byens gamle flåte

3 A  
Fire generelle manuskripter om byens flåte:  

 • ”Byens store glanstid”
  Da de stolte seilskuter viste Kristiansunds navn i alle verdens havner
  Og munter opsang lød over havnen ved natt og ved dag
 • "Kristiansund glanstid som sjøfartsby”
 • ”Havanafarten fra Kristiansund”
  - om banebryteren ”Johanne Fredrikke” og andre av byens Havana-farere.
 • pluss ett manuskript uten tittel.  

A – F  
Maskinskrevet manuskript for hver båt. Ligner på C 1, men ut fra stikkprøver ser det ut som i alle fall noen av båtene har en mer utførlig fortegnelse her.  
Ikke alle skipene som er i C 1 er med.  
Sortert tilnærmelsesvis alfabetisk. 

3 B  
G – Å, fortsettelse av 3 A 


C4. Diverse avisartikler om samme emne

 

Skipsfart – seilskuter

Rød omslagsmappe inneholder flere konvolutter:  
a. Avisutklipp om byens seilskuter  
b. Fortegnelse over seilskuter i Kristiansund  
    Fortegnelse over forliste skip (seilskuter) i Kristiansund  
c. Om enkelte seilskuter  
d. Slaveskipet Marie (Stormarja)  
e. ”Vår ære og vår makt – Kristiansunds skutegalleri”  
- artikkelserie i Romsdalsposten 1977  
f. Notater om byens gamle skipsflåte  
- innholder håndskrevne notater, bl. a. opptegnelser over skip i Kristiansund? fra 1867-1896 

 

Skipsfart – dampskip  

Konvolutt, innhold:  

 • Alfabetisk opptegnelse av dampskip.
 • Maskinskrevet manuskript til Romsdalsposten 3/6-1961

Fire avisartikler om: 

 • Motorbåter på Smøla
 • Steamkutteren ”Cambria”
 • Slepebåten
 • Dampskipet ”Alpha”  

Dessuten en god del kladdeark, vanskelig å finne noen sammenheng, kanskje kladd til manuskriptet?

 

Skipsfart - Geitbåten
- avisutklipp, kopier og henvisninger til bøker med stoff om båten.

 


C5. Notater og avisutklipp om skuter, losvesen og forlis.

 

Skip etter krigen – liten konvolutt

 • avisutklipp: oversikt over fartøy hjemmehørende på Nordmøre.
 • noen notater (kladder) og småartikler om enkelte skip.  

5 I - Avisutklipp om diverse skuter:  

 • Beta, Cambria, Fremad (forlis), Norden (forlis), Providencia.
 • Artikkel om slepebåten.
 • Artikkel om svikt i storsildfisket.

5 II - Sjøfolk; gamle loser, skipsførere, Skipperforeningen

 • avisartikler
 • manuskript til art. ”Gamle loser i Kristiansund”
 • liten konvolutt om Skipperforeningen – avisartikler.  

5 III - Skipsforlis - Inneholder fire mindre konvolutter:  

 1. Håndskrevet ETC kladd, for perioden 1841-1894
 2. D/S Møres forlis i 1907, avisutklipp og manuskript
 3. Krigsforlis 1914-1918
 4. Kopi fra ”Mindehallen”, Kra. 1924, omkomne ved norske skibsforlis 1914-1918 noen avisutklipp
 5. Flakkebåtene – avisutklipp

5 IV - Dampskipstrafikken på Nordmøre før MRF  

 • avisutklipp + ett manuskript
 • egen liten konvolutt: Halse, Dyre: Fra fjorddampernes første begynnelse på Nordmøre. Møre Dagblad 1932. ukomplett.