ETC D Kommunikasjon

D1. Kristiansunds Kommunikasjonskomités forhandlingsprotokoll 1912-1934

D2. Fra fjordbåtenes første begynnelse på Nordmøre

D3. Historikk om fjordbåtene og Trondheimsruten

D4. Dampskipet «Hankø» og dets historie

D5. Kompensasjonsplanen 1933-36

D6. Kommunikasjonsmøtet i Kristiansund 29.10.1936

D7. Angående M.R.F.

D8. Forskjellige kommunikasjonsspørsmål

D9. Notater angående Englandsruten og kystrutene

D10. Statistikk over ferjetrafikken

D11. Historikk om «Sundbåtan»

D12. Bro over Sørsundet

Mye av stoffet i C og D overlapper hverandre og kunne gjerne vært plassert begge steder

 

D1. Kristiansunds Kommunikasjonskomités forhandlingsprotokoll 1912-1934 

Notater og utskrifter fra protokollen.

Her ligger kun en håndskrevet kladd! 


 
D2. Fra fjordbåtenes første begynnelse på Nordmøre 

- av Dyre Halses livserindringer

Fotokopier av artikkelserie i Møre Dagblad 1932 - ukomplett.


D3. Historikk om fjordbåtene og Trondheimsruten 

Avisutklipp og kopier, for det meste fra avisene.

Også en del tilfeldige notater.

 

D4. Dampskipet «Hankø» og dets historie 

Avisutklipp og kopier fra aviser i egen konvolutt.

”Gamle dampen” - kopier av artikkelserie i Adresseavisen i 1976. Dampskip fra hele Midt-Norge.


D5. Kompensasjonsplanen 1933-36 

Bystyresaker, dokument og forelegg.

Innhold:

  1. ”Plan for kommunikasjonsliner i Møre til erstatning for jarnbanevedtaket av 1923” - frå Valnemda 27.11.1933
  2. Kristiansund bystyre:
    Bystyresak nr. 30, 22.12.1933 ”Ang. kompensasjon for jernbanebeslutningen av 1923”
  3. Møre og Romsdal fylkesting:
    Ekstraordinært møte våren 1936 ”Plan for kommunikasjonslinjer i Møre og Romsdal til erstatning for jernbanebeslutningen av 1923”
  4. Kristiansund bystyre:
    Bystyresak nr. 19, 27.05.1936 ”Kompensasjonsplanen og kommunens distriktsbidrag” 

 

D6. Kommunikasjonsmøtet i Kristiansund 29.10.1936

Avisreferater

Originalavis Romsdalsposten 31.10.1936, samt noen kopier.

 

D7. Angående M.R.F. 

Rasjonaliseringsplanen for 1947
Gjenreisningsprogram for 1951.

Romsdalsposten 20.08.1947, samt diverse avisutklipp 

 

D8. Forskjellige kommunikasjonsspørsmål   

Avisutklipp

Rød omslagsmappe, inneholder 7 konvolutter:
A. Kommunikasjon generelt
- avisutklipp/kopier fra aviser
- kopier fra bøker og tidsskrift
- maskinskrevet manuskipt fra ETC: ”Kjente fjordtravere
- fyller 60 år - om ”Nordmøre” og ”Hankø””
B. Kvitnesveien
avisutklipp og veiens tilblivelse og historie
C. Eldre dampskipsruter
Kopier og avisutklpp fra eldre rutebøker og avisannonser
D. Bilferjer MRF
Nyere utklipp om MRF, bl.a. jubileer
E. Rutebiltrafikk
Eldre avisutklipp om rutebilenes historie
F. Skipstrafikk
Utklipp av statistikk fra avisene
G. Telefon
Kopi av avisartikler ang. 25-års jubileet, 1948

 

D9. Notater angående Englandsruten og kystrutene

Liten konvolutt med håndskrevne notater om Englandsruten. 

Finner ikke noe om kystrutene her!

 

D10. Statistikk over ferjetrafikken

Avisutklipp av ruter og statistikk i omslag.

 

D11. Historikk om «Sundbåtan» 

Omslagsmappe med innlimte kopier fra avisene.
Konvolutt med nyere avisutklipp.
Alt dette er kopiert og lagt i arkivskuffene på Kristiansund - Sundbåtan. Bruk kopiene! 

 

D12. Bro over Sørsundet 

Avisreferat fra folkemøtet på Innlandet 12.02.1939

Inneholder stoff om Nordsundbrua, Sørsundbrua og Omsundbrua, bl.a. håndskrevet manuskript.