ETC E Handel og næringsliv

E1. Eksportstatistikk fra forskjellige år

E2. Statistikk over Kristiansunds eksport 1896-1906, fordelt på hver enkelt eksportør

E3. Klippfisknæringens historie

E4. Historikk og notater om forskjellige firma og industrielle bedrifter

E5. Avisutklipp ang. byens industri og næringsliv

E6. Fangst og fiske

 

E1. Eksportstatistikk fra forskjellige år

Denne finnes ikke!

 

E2. Statistikk over Kristiansunds eksport 1896-1906, fordelt på hver enkelt eksportør

Håndskrevet bok :

 • Oversikt over vareslag
 • Oversikt over største eksportør for hvert år på hver vare
 • Oversikt over hver eksportør

 

E3. Klippfisknæringens historie

1. Artikler om Klippfisknæringen i Kristiansund 
Kopier fra aviser, bøker og tidsskrifter samt et maskinskrevet foredrag av ETC

A. Klippfiskhandel

 • Avisutklipp og kopier fra avisene.
 • En del statistikk fra aviser og andre kilder.
 • Maskinskrevet manuskript (ETC?)


B. Klippfisktilvirkning 
Avisutklipp, mest av nyere dato

 

E4. Historikk og notater om forskjellige firma og industrielle bedrifter

Inneholder omslagsark med aviser, manuskript og statistikk om:

 • Brunsvikens Reperbane
 • Halvdan Backer A/S
 • Jonas Eriksen
 • Lars Hansens konfeksjonsfabrikk
 • Sildeoljefabrikker
 • Skipsindustrien
 • Sverdrups bokhandel

Et omslag inneholder enkelte utklipp fra aviser  om diverse firma, samt oversikt over firmaer i 1860 og litt statistikk.

 

E5 Avisutklipp ang. byens industri og næringsliv

Utklipp og kopier av avisartikler
Egne omslag ang. Varemessen 1934, Kristiansund handelstands forening, Byens næringsliv, årsoversikter – avisutklipp.

 

E6. Fangst og fiske

Rød omslagsmappe som inneholder :

 • Diverse artikler om fiskeri – snurping, fagorganisasjoner osv.
 • Fiskerihistorie – statistikk og avisartikler
 • Fiskestreiken – avisartikler
 • Sildefiske
 • Torskefiske
 • Trålere og Trålfiske