ETC G Diverse

G1. Kulturelle forhold, teater, selskapsliv, forlystelser m.m.

G2. Kristiansunds klubselskaps historie

G3. Sang og musikk, operaoppførelser, bysanger

G4. Byens aviser og trykkerier

G5. Sport og idrett

G6. Foreningsliv - notater, avisutklipp m.m.

G7. Avholdssak. Brennevinsutsalg

 

G1. Kulturelle forhold, teater, selskapsliv, forlystelser m.m.

Inneholder flere omslag med avisartikler, både eldre og nyere med følgende emner:

 • Avisguttene
 • Kino
 • Kongebesøk
 • Kristiansund 1905
 • Notiser om byen i gammel tid og lignende
 • Om apotekene i byen og fylket
 • Om det nye Kristiansund
 • Om ”kloke koner”
 • Om ”Kristiansunds historie”
 • Schøning, Gerhard i Christiansund og Bremsnes
 • Selskapsliv
 • Teater


1 a. Teaterliv i gamle Kristiansund 1805-99, div. artikler. 
Grønn ringperm med kopier fra div. bøker og artikler

 

G2. Kristiansunds klubselskaps historie

Avisartikler av ETC i Møre Dagblad.

 

G3. Sang og musikk, operaoppførelser, bysanger

 

I. Her ligger utklipp om sangkor 

II. Innholder enkeltkonvolutter med operaforestillinger/operauker fra 1971-dato, dessuten en konvolutt med utklipp fra tidligere operaforestillinger; 1928, 1931, 1934, 1937, 1953 og 1955 .

En konvolutt: Opera diverse – inneholder generell historikk om Kristiansundsoperaen. 

III. Musikk
Inneholder et omslag med symfoniorkesteret, et med Tempo musikk-korps og et med janitsjar-musikk i Kristiansund, dessuten nyere artikler om spellmann Nils Bakke. 

IV. Musikk – Bræin-familen
Rød omslagsmappe med 5 konvolutter:

 • Bræin, Christian
 • Bræin, Edvard
 • Bræin, Edvard Fliflet
 • Bræin, Edvard Fliflet, operaen Anne Pedersdotter
 • Bræin, Edvard Fliflet, operaen Den Stundesløse

 

G4. Byens aviser og trykkerier

Inneholder avisutklipp og manuskripter med historikk om aviser og trykkerier, også en del om redaktører og trykkere (bl.a. Jonas Hestnæs). Noen utklipp av nyere dato (jubileumsskrifter).

 

G5. Sport og idrett

Opptegnelser og beretninger, historikk om forskjellige klubber og idrettslag, m.m., for det meste avisartikler.

Inneholder også to artikler om ”reinnarbainn”

 

G6. Foreningsliv - notater, avisutklipp m.m.

Tre omslag:

 • Religiøse foreninger – Den indre misjon, Frelsesarmeen
 • Humanitære foreninger – artikler om Redningsselskapet og Røde Kors
 • Diverse – noen få avisutklipp: YKK, Odd Fellow, Kristiansund Børs, Samvirkebevegelsen og Kunstforeningen

 

G7. Avholdssak. Brennevinsutsalg

Inneholder avisutklipp og originaldokument av forskjellige avholdsforeningers historie, også et dokument om Kristiansunds Detailkjøbmænds forening.