ETC H Registratur

H1. Register over Hornemanns stamtavler i Statsarkivet i Trondheim

Inneholder også en del maskinskrevne opptegnelser på tysk ang. tyske? slekter i Norge.

 

H2. Register over Collins samlinger i Statsarkivet i Trondheim

 

H3. Register over Personalhistoriske verker i Statsarkivet i Trondheim

 

H4. Stamtavler m. v. i Videnskapsselskapets bibliotek, Trondheim

 

De tre siste er innbundne hefter, maskinskrevet og med tysk forside