ETC Tilblivelse

Hvem var Einar Thurn Christensen?

Journalisten

Einar Thurn Christensen var født i Kristiansund 14.06.1897. Han begynte som journalist i avisen Romsdals Amtstidende i 1917, og arbeidet fram til 1940 i Amtstidende og i andre aviser i distriktet, Romsdalsposten, Kristiansundsposten og Møre Dagblad. I 1920-årene redigerte han en tid Orkanger Avis og Molde Annonseblad. I sin yngre dager var han i følge et intervju partisk fotballreferent under signaturen "Taxis". "Pinkerton" var hans petitnavn, mens signaturen "etc" er forbeholdt historiske avisartikler. Hans lokalhistoriske interesse ble vakt da han begynte å bla i gamle gulnede årganger av Romsdals Amtstidende, som var Kristiansunds eldste avis og hadde eksistert siden 1837.

 

Lokalhistorikeren

Han ble etter hvert så oppslukt av gamle Kristiansund at han fikk fri fra jobben for å reise til Statsarkivet i Trondheim, Riksarkivet og Universitetsbiblioteket i Oslo. Han skrev bl.a. av kirkebøker, skifteprotokoller og panteregistre. Han konsentrerte seg først om noen få slekter, men utvidet etter hvert emnet for studiene til å omfatte alle grener av samfunnslivet, for eksempel de gamle gårdene i Kristiansund, seilskutene, kommunikasjoner og næringsliv. Han mottok et mindre tilskudd av historienemda til arbeidet, men kostnadene ved studieturene finansierte han stort sett selv, blant annet ved å hoppe over middagen i ukevis. Han har skrevet ca. 1000 artikler om lokalhistoriske emner, og i Romsdalsposten har han skrevet en rekke artikler om innflytterne til Kristiansund.

 

Krigsårene

De første krigsårene var han ansatt som tolk hos tyskerne i Tingvoll, men fikk seinere ansettelse hos Reichskommisaren med særlig oppdrag å granske tyske slekter som var innvandret til Norge. Han rakk å gi ut en bok om tyske slekter på Kongsberg: ”Beitrage zum Geschichte der Deutschentum in Norwegen”, og hadde gjort forarbeidende til liknende bøker for Røros, Trondheim og Bergen. Han var i desember 1946 forgrunnsfigur i en rettssak for å gjøre opp for sitt forhold under krigen. Fra 1952 til 1960 bodde Einar Thurn Christensen i Meldal hvor han var engasjert for å samle stoff til Meldals historie, et arbeid som tok seks år. Han døde 17.09.1962.

 

Fyrstedømmet Thurn og Taxis

Sin egen slekt har han fulgt tilbake til sin mors tipptippoldemor:

"Denne tippoldemoren var nemlig prinsesse i det tyske fyrstedømmet Thurn og Taxis, som jo består fremdeles, men hun forelsket seg i en type som familien ikke godtok - fyrstefamilier er strikse sånn - og hun rømte til Danmark med sin elskede. Men derav kommer navnet Thurn, og for så vidt også fotballnavnet Taxis, sier Pinkerton."
(Intervju i Adresseavisen, 28/3-61)
 
Den 4. juli 1961 anviser rådmann Aage Wennevold kr. 3000 til utbetaling til E. Thurn Christensen som kompensasjon for kommunens overtakelse av hans lokalhistoriske arkiv, etter møte i formannskapet 28. juni samme år. 
Biblioteket mottok arkivet i flere forsendelser, og enkelte deler manglet, i følge den firesiders maskinskrevne fortegnelsen som Einar Thurn Christensen selv hadde utarbeidet. I følge brev fra biblioteksjefen i Kristiansund til overrettssakfører Kristian Fasting datert 18.02.1963 påpeker daværende biblioteksjef Olga Strand blant annet at hun ikke har vært i stand til å identifisere mer enn 51 av de 92 oppsatte numrene på fortegnelsen. Hun nevner også at brev og notater som ble funnet i arkivet, antyder at enkeltpersoner kan ha lånt deler av samlingen. Man kan regne det som sannsynlig at kommunen ikke mottok det komplette arkivet.

Einar Thurn Christensen samlet sammen og skrev av opplysninger om personer fra andre kilder (kirkebøker, skifteprotokoller, etc.). Det finnes beklageligvis ikke henvisninger til disse kildene. Dette var et arbeid han hadde tenkt å gjøre etter avhendingen til biblioteket, men han kom dessverre ikke så langt. Samlingen inneholder imidlertid også en del originalmateriale, deriblant noen manuskripter.

Etter at biblioteket mottok arkivet i 1961-62 og fram til i dag (2002) har bibliotekets ansatte i perioder og for enkelte emner, tilføyd materiale til arkivet. Man vil derfor kunne finne avisutklipp og annet materiale av nyere dato i samlingen.

ETC er et av landets mest omfattende lokalhistoriske arkiv, og en unik kilde for lokalhistorikere og slektsgranskere. Når det gjelder å finne informasjon om personer/slekter fra Kristiansund kommer man ikke utenom ETC, men også for andre lokalhistoriske emner kan samlingen inneholde informasjon som er vanskelig å finne andre steder.

Kristiansund bibliotek har nå begynt på et arbeid for å bevare arkivet for ettertiden. Deler av materialet bærer preg av slitasje, avisutklipp varer ikke evig, og det er nå viktig å sikre kopier av det som er mye brukt. Vi har laget en detaljert oversikt over innholdet i samlingen, som er lagt ut her på bibliotekets internettsider.

Einar Thurn-Christensens arkiv - Klikk for stort bilde