Arkitektene

Den gamle trehusbebyggelsen i Kristiansund var før andre verdenskrig moden for omregulering og bedre tilpasset den nye tiden, blant annet biltrafikk.

Den anerkjente byplanleggeren, professor og arkitekt Sverre Pedersen ble engasjert for å se nærmere på regulering av sentrum. Han slapp å gjøre de store grepene. Den saken tok de tyske bombeflyene seg av.

 

Professor Sverre Pedersen

Arkitekt Erik Rolfsen

Arkitekt Arne Korsmo

Brente steders regulering

Allerede kort tid etter bombingen av byen dro en sentral delegasjon fra Kristiansund kommune til Trondheim for å gjenoppta samarbeidet med professor Sverre Pedersen. Oppdraget var denne gangen ikke regulering av sentrum, men i stedet gjenreisning av en by.

I 1940 ble det opprettet en nasjonal organisasjon som fikk navnet Brente steders regulering (BSR). Organisasjonen holdt først til i Trondheim med Sverre Pedersen som leder.

På grunn av de store krigsskadene fikk BSR ganske snart eget kontor i Kristiansund, det eneste utenom hovedkontoret. Kristiansundskontoret av BSR ble først ledet av arkitekt Erik Rolfsen og deretter av arkitekt Knut Cleve. I tillegg ble den anerkjente arkitekten Arne Korsmo ansatt som byarkitekt.

Også byens egne arkitekter, blant andre Sverre Witzøe, Erling Wold og Sivert Glærum fikk under gjenreisingen mange oppdrag. En sentral arkitekt var også Øyvind Ramstad. Han kom til Kristiansund for å arbeide ved Gjenreisningsinstituttet i 1941. Han ble i Kristiansund til langt ut på 1950-tallet.