Brannstasjonen

Den gamle brannstasjonen, som var lokalisert over gaten fra dagens, forsvant under bombingen.

I 1950 kunne man endelig flytte inn i den nye brannstasjonen i Øvre Enggate. Helt fra 1941 hadde det foreligget planer om å bygge den nye stasjonen, og nå sto den altså der i all sin prakt. Det første utkastet var tegnet av byarkitekt Arne Korsmo.

Noen mente nok at det var unødvendig å båndlegge et helt kvartal for å huse Teknisk Etat. Man kunne da umulig ha behov for så stor plass. I ettertid har man erfart at tvilerne tok feil.

Som med så mye annet som rørte seg i lokal samfunnet, ble også brannstasjonen trukket fram på de populære russerevyene som var på den tiden. I 1948/1949 presenterte russen revyen ”Det glade vannvidd”. Der fikk folk høre visa ”En ypperlig kopi”, med tekst av Paul Ohrvik, der det nye branntårnet som ble brukt til å tørke slanger ble kommentert.

En ypperlig kopi

Det er smått med hus og gryn
her i denne stakkars by’n
som falt på ærens mark
Men det blir nok bedre nå,
for jeg håper vi skal få
en prektig folkepark

Er’ke denne byen nettopp Rotvolls tulleri,
så er den virkelig en ypperlig kopi.
Byens brannstasjon den blir et syn å se,
den største her i Norge, ja, tenk det sies det.
Men det som særlig imponerer
er tårnet som herr Røkkum presenterer.
At det er Eiffeltårnet vil jeg ikke si,
men han har fått i stand en ypperlig kopi.