Grand hotell og Soleimsklokka

Den store klokka på apotekgården i Kaibakken er et smykke i Gjenreisningsbyen Kristiansund. I tillegg er den plassert på en særpreget gjenreisningsbygning.

 

Grand hotell brenner

Tidlig på 1900-tallet ble klokkeskroget ombygd og satt opp på hotellveggen like over butikklokalene til P. Soleims sønner.

Grand hotell brant voldsomt under bombingen i april i 1940. Som ved et under hang klokka fortsatt fast på veggen på ruinene av det nedbrente hotellet. Da bygget var blitt kaldt ble klokka plukket ned, reparert og satt på lager frem til krigens slutt.

I gjenreisningsbyen fikk urmaker P. Soleims sønner lokaler i Nedre Enggata 6, med Løveapoteket som nærmeste nabo. Etter avtale med gårdeier ble det enighet om at klokka skulle settes opp på hjørnet av apotekergården. Urmakeren skulle stå for vedlikeholdet. Og slik ble det i over 50 år. Klokka tikket, og urmakeren passet på den. 

Da vi rundet år 2000 var både klokka og urmakeren slitne. Vedlikeholdsbehovet av klokka var også økende. Til slutt sa klokka tikk-takk for seg og viserne ble stående bom stille. Firmaet P. Soleims sønner ble etterhvert også lagt ned.    

Uret repareres

I forbindelse med utvendig fasadearbeid i 2010 ble klokka tatt ned og var moden for enveis tur til de evige urmarker. Tidens tann hadde tygd ganske så godt. Det var da vaktmester og bypatriot Leif Ole Nedal kom frem stilte seg i veien. Klokka hørte til på hjørnet, og Nedal mente det både var rett og riktig at den ble forsøkt reparert fremfor å bli skrotet. 

Han fikk smittet ideen og begeistringen over på Helge Nordahl, som er drifts- og vedlikeholdsingeniør i Apotekerforeningen. Nordahl syntes ideen var meget god og fikk husstyret i apotekerforeningen med på reparasjon. 

Klokka ble så pakket, transportert til Oslo og inn i garasjen til urmaker og klokkeentusiast Espen Gulsrud. Han plukket den fra hverandre og begynte et møysommelig og omfattende reparasjons- og utskiftingsarbeid. Forfallet var betydelig.

Etter utallige arbeidstimer, store utskiftinger og ganske mange kroner, ble klokka sakte men sikkert bygd opp igjen. I midten av juni i 2012 var den klar til å settes opp igjen på apotekveggen i Kaibakken. 

I 2005 ble Løveapotekgården tildelt kommunens byggeskikkpris. Det var slett ikke ufortjent. Videreføringen av særpreget med ivaretakelsen av klokka står det respekt av.