Kirklandet kirke

Den nye hovedkirka i Kristiansund, gjenreisningskirka, ble reist i 1964. Da hadde Kirklandet vært uten kirke i 24 år. Den stor trekirken som sto på Kirketomta før krigen, ble flammenes rov etter terrorbombingen i aprildagene i 1940.

 

Frem til gjenreisningskirka sto ferdig fungerte Nordlandet kirke som hovedkirke i byen, og i tillegg ble en del andre lokaler brukt som midlertidige kirkebygg.

Det var arkitekt Odd Østby som i 1958 vant den utlyste arkitektkonkurransen om ny hovedkirke. Navnet på vinner utkastet var Bergkrystall i roser.

Både plasseringen av kirka, og ikke minst arkitekturen, var lenge gjenstand for mye diskusjon i byen.

Kirkelandet kirke markerte på mange måter en nyskaping innen norske kirkebygg, og har fått en særegen posisjon i etterkrigsarkitekturen.

Odd Østby regnes som en av etter krigstidens store arkitekter.

Gravstedet Alders hvile i Roligheten, like ved kirka, ble anlagt i 1800. Det er et privat gravsted for Brodtkorpslekten, og anlagt etter kongelig tillatelse.