Konsul Johnsens gate

Konsul Johnsens gate består av en fargerik husrekke som er typisk for den tidlige gjenreisningen av Kristiansund. Utformingen av husrekkene ble tegnet av byarkitekt Arne Korsmo.

De første gjenreisningshusene ble bygget så tidlig som i 1941.

Eiendommene, og da spesielt fasadene som vender ut mot parken, er godt ivaretatt i forhold til opprinnelig arkitektur. Fargesettingen på husene representerer på en god måte den fargerikdommen som er spesiell for bebyggelsen i Kristiansund, og som gjør at Kristiansund også omtales som den polykrome (mangefarget) by. 

Husrekken i Konsul Johnsens gate ble tildelt byggeskikkprisen i 2008 med begrunnelsen at dette er en hel gate med velholdte gjenreisningshus.

Gaten har sitt navn etter konsul Christian Johnsen (1828-1908) som var en av byens store forretningsmenn på midten av 1800 tallet.