Meieritrappa

Det er trolig at gjenreisningsarkitektene, i tillegg til det formidable arbeidspresset de hadde med å planlegge ”nye” Kristiansund, også koste seg med å lage noen vakre  utformingsdetaljer. Noen av dem ble riktig så forseggjorte, og noen ble også kolorert. I tillegg til å være arkitekter, var flere av dem også kunstnere.

Akvarellen er laget av arkitekt Arne Korsmo og viser hvordan han i slutten av 1941 så for seg Meieritrappa fra Storgata og ned til Storkaia. 

Det andre bildet er malt av arkitekt Theo Volckmar i 1946 og er ikke helt ulikt slik meieritrappa ble da den ble anlagt, og slik den ser ut i dag. Volckmar sitt justerte forslag av meieritrappa er interessant som eksempel på hvordan arkitektene like etter krigen forsøkte å myke opp strengheten og pompøsiteten i de planene som ble laget under krigen, blant annet ved å erstatte symmetri med asymmetri.