Nordlandet

Ved bombingen av Kristiansund i slutten av april i 1940 ble også sentrum av Nordlandet lagt i ruiner.  Nordlandet kirke og noen hus rundt kirka unnslapp, øvrig sentrumsbebyggelse ble stort sett lagt i ruiner, der iblant barneskolen. 

Nordlandet sentrum

Ved bombingen av Kristiansund i slutten av april i 1940 ble også sentrum av Nordlandet lagt i ruiner. 

Nordlandet kirke og noen hus rundt kirka unnslapp. Den øvrige sentrumbebyggelsen på Nordlandet ble gjort om til en stor ruinhaug, deriblant barneskolen. 

Den kjente byplanleggeren, professor og arkitekt Sverre Pedersen tegnet i oktober 1940 et reguleringsforslag til nytt sentrum på Nordlandet, bygd oppå ruinene av det gamle. Gjenreisningsarkitektene begynte så å detaljplanlegge bydelen i forhold til dette forslaget. 

Resultatet, som vi ser i dag, er ikke helt ulikt det man laget på tegnebrettet i begynnelsen av 1940 årene.

Nordlandet fikk et nytt særpreg og ble en del av Gjenreisningsbyen Kristiansund. 

Nordlandet barneskole

Gamle Nordlandet folkeskole lå like nedenfor Nordlandet kirke. Bygd i en tid da gutter og jenter hadde adskilt skoleplan.

Skolen ble totalskadd under bombingen i slutten av april i 1940. Dette var den eneste skolen i kommunen som ble helt ødelagt. Deler av Gomalandet skole og Den Høyere skole i Skolegata 9 (senere Langveien ungdomsskole) ble også delvis ødelagt av bombeangrepene.

Etter at skolen var ødelagt måtte elevene på Nordlandet i nesten 10 år gå på Gomalandet skole fram til den nye skolen på Nordlandet endelig sto ferdig.

I 1949 var Nordlandet folkeskole i ferd med å bli gjenreist. Det var etter heftig debatt med flere stedsalternativ, bestemt at den skulle bygges på sørsiden av øya. Selv om det både var lunt der, rikelig med sol og en flott utsikt over sjøen og Freiøya i sør, var det mange som ikke likte plasseringen. 

Til tross for protestene tok byggingen til ved årsskiftet 1947/1948. I desember i 1949 kunne småklassene flytte inn, og fra høsten 1950 kunne hele skolen tas i bruk. Det ble også bygd en frittliggende vaktmesterbolig. 

Nordlandet skole er tegnet av arkitekt Oddvar Hedlund, som var byarkitekt på den tiden. 

Skolen var så moderne at den til og med hadde høyttaleranlegg i klasserommene med mulighet for å høre på skolekringkastingen. Også på andre måter var den nye skolen utstyrt på en førsteklasses og moderne måte. 

Da skolen var ny, ble den holdt for å være et mønsteranlegg, som man stolt viste frem når det var lærermøter med utenbys deltakere.