Portalene

De klassiske portalene i mange av de eldste gjenreisningshusene er et av særtrekkene ved Gjenreisningsbyen Kristiansund.

Flotte og forseggjorte inngangspartier var vanlig på gamle og gjerne litt herskapelige boliger. Dette finner man på gamle hus over hele landet og i utlandet.

Tradisjonen med flotte inngangspartier ble også videreført i på mange av de tidlige gjenreisningshusene i Kristiansund. Dette er en særegenhet med gjenreisningshus som man bare finner i Kristiansund, hovedsakelig Kirklandet.

I Kaptein Bødtkers gate kan man finne flere eksempler på slike portaler. Har du sett dem på din tur gjennom byen?

Ordningen med klassiske portaler i enkle funksjonalististiske gjenreisninghus opphørte på slutten av 1940-årene.