Hollahaugen

I likhet med sentrum på Kirklandet ble også området vest for Lyhsalmenningen ødelagt under bombingen i april i 1940. Bryggene og boligen ved Sørhomen er de eneste som ble berget langs sjøsiden.

Boligene i Storgata 57-63 og i Sørholmsveien ble til på tegnebrettet i september 1941. De første husene ble bygd samme år. Resultatet ble ganske likt områdeskissen som arkitekten hadde laget. En klynge med typiske gjenreisningshus.

Tomtene etter bryggene langs sjøsiden var ubebygd til begynnelsen av 1980-årene. Da kom først Hotell Rica (nå Scandic), deretter politistasjonen og til slutt boligblokken i Storgata 45.

Området ble tidligere kalt Hollahaugen. Ifølge Hans Neraas har det vært to damer som har gått under navnet ”Holla-mor”, men at historiene om dem har spunnet seg sammen om den sist levende – Birgitte Marie Meisler. Hun var i andre ekteskap gift med kjøpmann Lars Petersen, som tok over eiendommen Hola (Håla) i Vestre bydel i 1823 etter Jacob Winther. Birgitte var hans stedatter og enke etter kjøpmann Johan Kohlman. I samme strøk drev Lars Pettersen brenneri. Der ble det solgt mat, øl og brennevin under oppsyn av Holla-Mor. Hun holdt streng justis i lokalet sitt og var i det hele en meget myndig dame med et mangfoldig virkefelt.