Sykehuset

Sykehuset I Kristiansund kom uskadd fra terrorbombingen i 1940, men det gamle sykehuset var håpløst gammeldags, og det var behov for å bygge nytt. Det forelå planer allerede i 1942, og byarkitekt Arne Korsmo kom  med forslag på hvordan det nye sykehuset skulle se ut. Finansieringen var også i orden, men tyskerne sa nei.

Først 6 år etter at krigen sluttet anmeldte arkitekt Øivin Grimsgaard oppføring av det nye bygget. Det var en forutsetning at nysykehuset skulle bygges inntil den gamle trebygningen. Dette krevde at man fikk dispensasjon fra bestemmelsene.

I 1953 ble dispensasjonen gitt, og året etter var det nye sykehuset klart for pasienter. Grunnflaten var på 1 600 kvadratmeter og bygget var på tre og fire etasjer. Det gamle lasarettet besto i mange år til. Det skulle blant annet inneholde to sinnsykeceller, og gi rom for pasienter med smittsomme sykdommer. 

De som opplevde denne bygningen, tenker nok tilbake med skrekk og gru på den tiden, for i tillegg til sykdomstilfellene som befant seg der, luktet det også både skarpt og ekkelt i den gamle bygningen. Historiker Johan Tømmervåg har hevdet at lukten skyldes utstrakt bruk av lysol.

I 1971 ble arbeidet for å erstatte de gamle bygningene med et nytt sykehus tatt opp. En plankomité ble oppnevnt i 1974, og i 1986 ble den nye delen av sykehuset offisielt åpnet av daværende kronprinsesse Sonja.