Møre Dagblad jubileumsbilag 1942

I Møre Dagblads jubileumshefte som ble gitt ut i 1942 i anledning byens 200 års jubileum, skrev byarkitekt Korsmo blant annet følgende:

”I november 1940 innledet professor Pedersen et samarbeide med byarkitektkontoret. For reguleringens vedkommende var gjennømføringen av Storgaten – Hauggaten av betydning.

Fra byarkitektens side var fremlagt skisser av Brannstasjon, rådhus – med fiskehall og havnevesenets hjørne.

Les hele utgaven ved å trykke her  (PDF, 20 MB)