Om Gjenreisningsbyen

Kristiansund er en av Norges mest særegne Gjenreisningsbyer. Årsaken er de omfattende skadene som byen ble påført i 1940 etter fire dagers intens bombing fra tyske krigsfly. Det var få personer (kun seks) som omkom som direkte følge av bombingen, men store deler av byen ble lagt i ruiner og cirka 800 av i alt 1300 bygninger ble helt eller delvis ødelagt.

I stedet for å skape en kopi av den gamle nedbrente byen, valgte man omregulering til en mer moderne by tilpasset den tids krav til funksjonalitet. Vi kaller den ”Gjenreisningsbyen Kristiansund” og det er dette denne hjemmesiden handler om.

Den senere tiden har det også blitt nasjonalt fokus på gjenreisningen av Norge i et historisk perspektiv. Kristiansund er karakterisert som en av Norges mest særegne gjenreisningsbyer.

Hjemmesiden eies og drives av Kristiansund kommune. På denne hjemmesiden blir du ved hjelp av flere artikler og bilder nærmere kjent med den spesielle Gjenreisningsbyen Kristiansund. Innholdet er samlet og forfattet av Petter Ingeberg.

På denne hjemmesiden er det også mulig å bestille aktuell litteratur samt at det er lagt inn lenker til andre relevante sider.

Les også Christ Allan Syltes artikkel om Gjenreisningsbyen Kristiansund (PDF, 9 MB) fra 2015.