Brannsikkerhet på hybel

Hånd med nøkler i - Klikk for stort bilde  

På denne tiden av året er det mange som flytter for seg selv for første gang. De fleste studenter tenker nok mest på beliggenhet og pris når de velger sin første bolig. Vi i brannvesenet ønsker at brannsikkerheten blir prioritert når en ser etter en ny hybel. 

De fleste huseier tar sine plikter og ansvar på alvor når det gjelder brannsikkerhet. Dessverre er det noen huseiere som av ulike årsaker velger å overse dette viktige punktet. Det er leieboerne som tar konsekvensene av dette om en brann oppstår. 

Vi i NIBR vil denne høsten ha fokus på brannsikkerhet på hybler og utleieleiligheter. Dette gjør vi samarbeid med Plan og byggesak i Kristiansund. Vi vet om noen hybler i byen som er langt fra ideell med tanke på brannsikkerhet, men det er også mulig at det er flere steder vi ikke vet om. Derfor ønsker vi å nå ut til studenter og deres foreldre slik de er i stand til å si ifra til oss om de kommer over forhold som går utover brannsikkerheten.

Les også om bekymringsmeldinger til brannvesenet

Det er viktig å presisere at det ikke er huseier som har det fulle og hele ansvaret for brannsikkerheten. Her ser du ansvarsfordelingen mellom huseier og leietager: 

Huseier: 

  • Sørge for at det er installert nok røykvarslere eller alarmanlegg 

  • Sørge for tilstrekkelig rømningsveier 

  • Sørge for tilstrekkelig slukkeutstyr og service av dette utstyret 

Leietager: 

  • Sørge for at røykvarsler virker og bytte batteri når det trengs 

  • Jevnlig egenkontroll på slukkeutstyr (sjekke måler, snu på apparat osv.) 

  • Melde fra til huseier ved feil og mangler 

Lurer du på hvordan du sjekker ditt slukkeutstyr? Se brannvernforeningens veileder.

Hjemme etter fest? Brødskive er best

Det er også en annen ting studenter bør tenke på. Pass godt på maten du lager på platetoppen eller i komfyren. Brannvesenet rykker ut til mange svidde pizzaer i løpet av et år og ungdommer/unge voksne er godt representert på denne statistikken. Har du vært ute på fuktig kveld på byen lar du komfyren være i fred og tar deg heller en brødskive.

Utbrentkjøkken etter branntilløp på komfyr 

Bor du eller kjenner noen som bor i en brannfarlig hybel må du si ifra til oss i brannvesenet. Du kan ta kontakt med oss direkte eller gjennom portalen branntips.no. Vi prioriterer slike bekyrmingsmeldinger høyt og vil ta kontakt eller komme på besøk så fort det lar seg gjøre.