Døgnåpne vakttjenester

Døgnåpne vakttjenester
Tjeneste Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevernvakt 976 01 616
Hjemmetjenesten 715 74 000
Nordmøre Voldtektsmottak 711 21 360
Nordmøre krisesenter 715 74 870
Kristiansund og Nordmøre havn 992 99 120
Vakttelefon kommunalteknikk 715 74 000
Skadet vilt 02800
Vetrinærvakt 712 90 500