Brannsikkerhet og friluftsliv

Våren har kommet og mange vil nok bruke det fine været til å være ute i naturen. Bål og grilling er for mange en naturlig del av en koselig tur. Hva bør man tenke på dersom man skal drive med åpen flamme ute i naturen? 

Den største faren med åpen flamme i naturen er selvfølgelig at en kan starte en gress-, lyng- eller skogbrann. Slike branner er veldig krevende å håndtere for brannvesenet, både ressurs- og tidsmessig. Vårt brannvesen er dimensjonert til å tankle en hendelse. Dersom vi får en langvarig skogbrann går vi fort tom for personell og blir sårbar dersom det skjer andre hendelser i vårt område. Derfor er det veldig viktig at publikum er forsiktige med åpen flamme ute i naturen.

Aktsomhetsplikten

Aktsomhetsplikten angående bål og grilling gjelder over alt, selv i din egen hage og på oppbygde bålplasser. Denne plikten sier at vi må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. I tillegg til denne aktsomhetsplikten har vi generelt bålforbud mellom 15. april til 15. september. I denne tiden er det i utgangspunktet forbudt å tenne bål i utmark på grunn av generelt høyere skogbrannfare.

les mer om generelt bålforbud

Skogsområde etter lyngbrann. Svidd grunn rundt berg og trær - Klikk for stort bildeSkade på natur etter en lyngbrann på Avrøy

Trygg bruk av åpen ild

Det er alltid den som fyrer opp som har ansvaret. Selv om du har søkt inn bålet ditt til brannvesenet og fått svar på søknaden er det til syvende og sist du som må sørge for at det ikke oppstår en brann.  Her er noen enkle tips for trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Skogbrannfare kan sjekkes blant annet på yr.no.
  • Det bør være en voksen, edru person ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i trygg avstand fra vegetasjon og bebyggelse.
  • Det er ikke lov til å brenne bål på svaberg da dette kan gi varige skader på berget.
  • Ha slokkemidler tilgjengelig. Bålet må ikke være større enn det du klarer å slukke selv.
  • Kun rent trevike/ved på bålet. Bygningsmaterialer, malt treverk, plast og søppel skal leveres til gjenvinning.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

 

Vi prøver å saksbehandle medlinger om bålbrenning så fort som mulig og de fleste får svar samme dag så lenge de ikke sender inn meldingen i rimelig tid før opptenning.  Det kan uansett være lurt å melde inn bålet ditt til 110-sentralen. Dette gjelder spesielt viss bålet er stort og kan utløse en unødvendig utrykning da andre uvitende ser røyk/flammer. Servicenummeret til 110-sentralen i Møre og Romsdal er 70 11 99 99.

Hva med sankthansbål?

Det er sterke tradisjoner med å tenne bål på sankthansaften. Så lenge det ikke er ekstraordinær skogbrannfare, stiller vi oss ikke i veien for denne tradisjonen. Vi ønsker at de som skal tenne opp bål denne kvelden søker bålet inn til oss god tid i forveien.  Det er ikke obligatorisk, men det vil gi oss en god oversikt over hvor mange bål vi har med å gjøre denne kvelden.

Meld inn ditt bål her

Kan brannvesenet forby båltenning?

Brannsjefen har mulighet til å forby båltenning. Enten på generell basis på grunn av høy skogbrannfare eller i individuelle tilfeller der det for eksempel er ulovlige gjenstander på bålet. Det er sjeldent at vi går så langt at vi forbyr all båltenning, men om forholdene er ekstraordinære kan vi gjøre dette, gjerne i samsvar med de andre brannsjefene i fylket.