Bombing av Omsundbrua 22. april 1940

"Alle vinduer, dører og inventar ble ødelagt, men som ved et under beholdt to småpiker som var i kjøkkenet livet og slapp unna med noen stygge skrammer fra glassplinter...Verre gikk det med en 15 år gammel gutt som kom fra Rena bruk med en vedsekk".  

Omsundbrua (Gamle Omsund Bru) ble påbegynt i 1939 og tatt i bruk i april 1940. Brua spilte derfor en viktig rolle under evakueringen av Kristiansunds befolkning under bombingen av byen i slutten av samme måned.

De første bombene mot Kristiansund falt mandag 22. april 1940, da tyske fly prøvde å bombe brua. Dette lyktes de ikke med, men ulykksaligvis ble den knapt 15 år gamle Ingolf Vatten truffet av bomben og drept.

John Grimsmo, eier av sagbruket Rena Bruk på Rensvikholmen, gjenforteller hendelsen slik i en rapport (s. 58) fra 1940: 
"Fra midten av april og framover passerte en hel del tyske fly over byen og omegn, og folk ble snart så vant med dem at man ikke la større merke til dem.

Men mandag 22. april litt før kl. 18 ble folk ved Rensvik oppskaket av en voldsom detonasjon. Et bombefly som kom fra sør hadde kastet en svær sprengbombe 2-3 hundre meter sør for den nye betongbrua av Rensviksundet. Den traff en fjellskråning ved riksvegen og sprengte bort halvparten av veien.

Kjøpmann G. Sjøtrøes hus var bare 12 meter fra nedslaget og dette ble ganske gjennomhullet av splinter og steinsprut. Heldigvis tok fjellskråningen av for det verste, ellers var nok huset blitt blåst bort. Alle vinduer, dører og inventar ble ødelagt, men som ved et under beholdt to småpiker som var i kjøkkenet livet og slapp unna med noen stygge skrammer fra glassplinter. Husets frue var i kjelleren og slapp uskadd fra det.

Verre gikk det med en 15 år gammel gutt som kom fra Rena bruk med en vedsekk. Han var bare 4-5 meter fra bomben og omkom med det samme".