Da krigen kom til Kristiansund - rapporter fra krigsutbruddet i 1940

"Det hadde lyktes min hustru å få ut av huset en del gang- og sengklær og diverse andre småting - resten av vårt hjem måtte vi stå og se gå opp i flammer. Det var nå blitt ettermiddag. Jeg og min hustru fikk opphold hos min bror i gartneriet "Rolighet" som ennå ikke var brent. I hele gartneriet, og rundt Vanndammene var det fullt av innbo som var reddet. For den kommende natten innrettet husville folk seg med soveplasser under trærne og i bergkløftene som kunne dekke for nye bombeangrep - og disse uteble ikke." 

Slik forteller sjefen for forsorgsvesenet i Kristiansund, Leif Bang, i sin rapport fra bombingen av Kristiansund under andre verdenskrig.

Rapporter om krigsutbruddet i Norge våren 1940 

 

Flyfoto fra bombingen av Kristiansund - Klikk for stort bildeFlyfoto fra bombingen av Kristiansund (digitalt etterbehandlet og fargelagt). Kilde Brunsvika.net

Hva skjedde i den enkelte norske kommune våren 1940? Hvordan merket man invasjonen og krigen? Det NS-styrte Innenriksdepartementet opprettet et Institutt for historisk forskning som skulle sikre kilder for ettertiden. Alle fylkesmenn og ordførere fikk i oppdrag å beskrive krigsbegivenhetene våren 1940 i sitt fylke og i sin kommune. 

Våren 2020 publiserte Arkivverket tusenvis av nye kilder knyttet til andre verdenskrig, deriblant rapporter om hva som skjedde i den enkelte kommune våren 1940. Her kan du bla i rapporter fra hele landet.  

 

 

Lofotkompaniet med Kirklandet i brann i bakgrunnen - Klikk for stort bildeLofotkompaniet med Kirklandet i brann i bakgrunnen (digitalt etterbehandlet og fargelagt) Kilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

 Vi har samlet beretningene fra Kristiansund og de nærmeste kommunene i ett og samme dokument. Her kan du lese førstehåndsberetninger fra 21 personer med nøkkelfunksjoner i lokalsamfunnet, blant disse fylkesmann, bysekretær, forsorgssjef, brannsjef, havnefogd med flere.

Flere av disse rapportene er tidligere gjengitt i boken "Byen brenner", som finnes under lenken "Gjenreisningsbyen" lenger ned i artikkelen. I vedlagte dokument kan du imidlertid lese de originale skannete rapportene, samt noen rapporter som ikke er tatt med i boka, blant annet beretning fra telegrafbestyrer Svardal. I tillegg har vi tatt med rapporter fra ordførerne i Bremsnes, Kvernes, Straumsnes og Grip. Av en eller annen grunn finner vi dessverre ingen skannet rapport fra Frei kommune. Lenke til rapportene her: Rapporter om krigsbegivenhetene i Norge våren 1940 Kristiansund og omegn (PDF, 19 MB)

 

Dette er interessant og dramatisk lesning, levende formidlet av mennesker som var til stede da det skjedde. Det er lett å sette seg inn i håpløsheten byens innbyggere opplevde i et inferno av sprengbomber og brannbomber.  Slukkingsarbeid ble forhindret av stadig nye flyalarmer, skyting med mitraljøser fra flyene og mangel på vann og slanger etter hvert som vannledninger og utstyr ble ødelagt.

 

Nykaien (Storkaien) brenner - Klikk for stort bildeNykaien (Storkaien) brenner (digitalt etterbehandlet og fargelagt) N. Vikdal. Kilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

 "Straks over middag omkring kl. 13.30 brøt "uværet" løs for alvor, 4 sprengbomber falt ned langs Storkaia, og et vareskur samt Storkaia 4 og 11 ble antent. Det sivile luftvernet sviktet totalt og det ble stadig skutt med maskingevær på brannstasjonen og over President Christies gate. Å rykke ut fra brannstasjonen var uråd."
- A. Røkkum


Kun et par tusen av byens ca 15 000 innbyggere hadde evakuert på forhånd da bombingen av byen startet søndag morgen 28. april 1940. Bombingen vedvarte i fire dager og først torsdag 2. mai (Kristi himmelfartsdag) stilnet det. Da var ca 800 av i alt 1300 bygninger helt eller delvis ødelagt. Seks personer omkom som en direkte følge av bombingen. En stor del av byens befolkning hadde dermed mistet både bolig, eiendeler og arbeidsplass. Dette utløste en flyktningekatastrofe. På det meste evakuerte 12.537 kristiansundere til forskjellige kommunene på Nordmøre – uten penger og særlige personlige eiendeler, men likevel fast bestemt på å komme snart tilbake og ta i et tak når gjenreisningen av hjembyen endelig kunne begynne.

 

Gjenreisningsbyen 

På nettstedet www.gjenreisningsbyen.no har vi samlet mye forskjellig informasjon fra krigsutbruddet i Kristiansund, krigsårene og ikke minst gjenreisning og arkitektur etter krigen. 

Kristiansund er en av Norges mest særegne gjenreisningsbyer. Årsaken er de omfattende skadene som byen ble påført i 1940 etter fire dagers intens bombing fra tyske krigsfly. I stedet for å skape en kopi av den gamle nedbrente byen, valgte man omregulering til en mer moderne by tilpasset den tids krav til funksjonalitet. Vi kaller den ”Gjenreisningsbyen Kristiansund” og det er dette denne hjemmesiden handler om. Den senere tiden har det også blitt nasjonalt fokus på gjenreisningen av Norge i et historisk perspektiv. 

Nettstedet eies og drives av Kristiansund kommune. På disse sidene blir du ved hjelp av flere artikler og bilder nærmere kjent med den spesielle Gjenreisningsbyen Kristiansund. Innholdet er samlet og forfattet av Petter Ingeberg.

Bilder

 

Flyfoto fra bombingen av Kristiansund - Klikk for stort bildeFlyfoto fra bombingen av Kristiansund (digitalt etterbehandlet og fargelagt). Kilde: Brunsvika.net

Vi har til denne artikkelen plukket ut noen bilder som er blitt digitalt etterbehandlet og fargelagt for å gi et mer levende inntrykk av krigens forferdelser. Det er nå gått 81 år siden andre verdenskrig brøt ut i Norge, men vi håper at disse bildene kan vekke oss og minne oss på virkeligheten: Krig rammer uskyldige mennesker, til alle tider og alle steder. 

Bildene kommer fra Stiftelsen Nordmøre Museum (Digitalt museum) og Brunsvika.net

 

 

 

Knudtzongården brenner - Klikk for stort bildeKnudtzongården brenner (digitalt etterbehandlet og fargelagt) Kilde: Stiftelsen Nordmøre Museum Knutdzongården og Grand Hotel i ruiner - Klikk for stort bildeKnutdzongården og Grand Hotel i ruiner (digitalt etterbehandlet og fargelagt). Kilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

 

Bombet hus i Kristiansund - Klikk for stort bildeBombet hus i Kristiansund (digitalt etterbehandlet og fargelagt) Kilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

 

Brannruiner i Kristiansund med tre personer foran - Klikk for stort bildeBrannruiner i Kristiansund (digitalt etterbehandlet og fargelagt) Kilde: Stiftelsen Nordmøre Museum