Fokus på Grip

Grip er et unikum! Men det som gjør Grip så sjarmerende er mye det samme som gjør oss i brannvesenet bekymret. De tette trehusene gjør at en eventuell brann vil spre seg fort. Distansen ut til Grip vil gjøre at mange bygninger kan være tapt før våre konstabler kommer frem. Derfor er forebyggende tiltak svært viktig på Grip. Hele våren har vi jobbet med tiltak på Grip og denne helgen har det kulminert med stor tilstedeværelse av brannvesenet.  

På fredag besøkte våre brannforebyggere Grip. Målet var å gå tilsyn i så mange hus som mulig for å kontrollere at brannsikkerheten er ivaretatt. Det ble også tilbudt feiing til de som trengte dette.  

Branforebyggere på Grip

På lørdag var forebyggende avdeling til stede for å lære beboere på Grip om førsteinnsatsen de kan gjøre ved brann. Her kunne de få prøve både brannslukningsapparat og brannteppe. Vi demonstrerte også slangeskapene med slangeutlegg og vannvegg. Til slutt demonstrerte vi også energien i propan både i gass og flytende form. Dette er relevant for Grip siden mange hus bruker gass til matlaging og oppvarming.

Gassdemonstrasjon 

Slukkeøvelse på Grip 

Alle tiltak på Grip handler om å forebygge eller kjøpe tid om en brann skal oppstå. Vi takker for den varme mottagelsen og håper at beboere og besøkende på Grip føler seg hakket tryggere i sommer!