Solcelle- eller solfangeranlegg

Ønsker du å sette opp et solcellepanel eller et solfangeranlegg (solenergisystem), kan det hende du må søke om dette.

Du trenger ikke søke dersom

  • fasadens karakter ikke endres vesentlig. Er du usikker, kan vi vurdere dette konkret dersom du sender inn en forespørsel til oss.
  • solenergisystemet ikke vil komme i konflikt med bestemmelser eller intensjon i reguleringsplan

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse
  • det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger
  • solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter.

Søk med hjelp fra fagfolk

I en rekke tilfeller er anleggene så små at vi kan gi unntak fra kravet om ansvarlige foretak selv om solenergisystemet er søknadspliktig. Vi kan vurdere dette konkret dersom du sender inn en forespørsel til oss.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund